Wsparcie psychologiczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli

Informujemy, że w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, uruchomiło Program Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli na Internetowej Platformie Specjalistyczno-Doradczej dostępnej pod adresem www.pwpp.uksw.edu.pl. W ramach Programu Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego  zarówno uczniowie, rodzice, jak i nauczyciele mogą skorzystać z indywidualnych bezpłatnych konsultacji ze specjalistami.

Bezpłatne doradztwo psychologiczno-pedagogiczne obejmuje m.in.:

  • pomoc psychologiczną w sytuacji depresji, kryzysu, trudnych doświadczeń życiowych i wyzwań codzienności, zaburzeń osobowości, problemów z poczuciem własnej wartości, w napadach lęku i paniki, z doświadczeniem traumy,
  • rozwiązywanie problemów wychowawczych z dziećmi i młodzieżą (problemy z nauką, zachowaniami agresywnymi, stawianiem i utrzymywaniem granic, poprawa komunikacji dorosły-dziecko i dorosły-nastolatek itp.),
  • pracę z zespołem klasowym i rozwiązywanie konfliktów, budowanie relacji interpersonalnych,
  • radzenie sobie z przewlekłym stresem oraz trudnymi emocjami,
  • pracę z uzależnieniami i współuzależnieniem, w tym uzależnienia behawioralne m.in. od komputera i telefonu,
  • wsparcie edukacyjno-wychowawcze dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ich rodziców i nauczycieli,
  • wsparcie dydaktyczno-metodyczne dla nauczycieli przedmiotowych,
  • pomoc psychologiczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych w języku ukraińskim.