Wprowadzenie procedur oraz zasad bezpieczeństwa w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Konstantynowie w czasie epidemii

Zarządzenie Nr 72/2020/2021 Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Konstantynowie z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia procedur oraz zasad bezpieczeństwa w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Konstantynowie w czasie epidemii