Witamy nowych uczniów!

26 października 2022 roku w naszej szkole odbyło się ślubowanie i pasowanie na uczniów klasy pierwszej. W uroczystościach uczestniczyli wszyscy uczniowie, nauczyciele, dyrekcja oraz rodzice. Pierwszoklasiści przedstawili część artystyczną – inscenizację pt. „Królewna Śmieszka”. Po prezentacji dzieci w pięknych biretach na głowach, w podniosłej atmosferze ślubowali przed pocztem sztandarowym być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę oraz swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Pani Dyrektor drewnianym piórem dokonała symbolicznego aktu pasowania na ucznia, a następnie złożyła dzieciom serdeczne życzenia. Życzenia przekazali również przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. Po burzy oklasków pierwszoklasiści wraz z wychowawczyniami – panią Sabiną Dencikowską i panią Małgorzatą Wasilewską oraz rodzicami udali się do klas, gdzie czekały na nich dyplomy, upominki od Rady Rodziców i słodkości przygotowane przez rodziców.