Talenciaki – podziękowania

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które przekazały szkole swoje kupony w akcji Talenciaki organizowanej przez Lidl. Uzyskaliśmy 353 kupony, co pozwoliło na zakup grupowego zestawu malarskiego. Zostanie on przekazany do świetlicy szkolnej.