Program stypendialny Klasa dla zdolnych absolwentów szkół podstawowych z mniejszych miejscowości

Fundacja BNP Paribas zaprasza zdolnych absolwentów szkół podstawowych z mniejszych miejscowości do udziału w autorskim programem stypendialnym „Klasa”, skierowanym do młodych ludzi, którzy chcieliby kontynuować naukę w czołowych polskich liceach, a dla których byłoby to niemożliwe bez wsparcia finansowego.

W programie uczestniczą renomowane szkoły z 5 miast akademickich – Warszawy, Wrocławia, Krakowa, Gdyni i Szczecina.

https://www.bnpparibas.pl/fundacja/dzialalnosc-fundacji/program-stypendialny-klasa?fbclid=IwAR36ByB4gBuRu2ZSpxKiiy8yREK5GCuB6_7lg3iW3mRWj9–crU6WUKbSvU