Udział w „programie dla szkół”

Wzorem lat minionych zamierzamy przystąpić do „Programu dla szkół”. „Program dla szkół” skierowany jest do dzieci uczęszczających regularnie do szkoły podstawowej , tj. dzieci klas 1-5 szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz klas I-II ogólnokształcących szkół baletowych. Celem „programu dla szkół” jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych w ich codziennej diecie na etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz upowszechnianie zdrowej, zbilansowanej diety i wzrost świadomości społecznej w tym zakresie wśród dzieci i rodziców. Program ma również na celu propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane przez szkoły podstawowe.

Prosimy rodziców uczniów klas 1-5 o zapoznanie się z warunkami udziału w programie i podpisanie dostarczonej przez dzieci zgody. Zgodę można również pobrać ze strony internetowej szkoły. Prosimy o jak najszybsze dostarczenie zgód, najpóźniej do 10 września (po tej dacie musimy podpisać umowę na określoną liczbę uczniów).

Warunki udziału w „Programie dla szkół”

Zgoda na udział w programie