Próbny egzamin ósmoklasisty

Język polski – arkusz standardowy – kliknij aby pobrać na swój komputer

Matematyka – arkusz standardowy – kliknij aby pobrać na swój komputer (Uwaga: wszystkie zadania rozwiązujecie w Zeszycie rozwiązań w formacie Worda. W zadaniach otwartych najlepiej wstawiać jeden znak w kratkę. Zapisany zeszyt rozwiązań przesyłamy do nauczycieli matematyki. Powodzenia.)

Język angielski – arkusz standardowy – kliknij aby pobrać na swój komputer (Uwaga: Arkusz testu to plik OJAP-100-2004p.pdf, plik dźwiękowy to plik OJAP-100-2004p.mp3, odpowiedzi zapisujecie w pliku ZR-A-2004p.docx i plik ten po zapisaniu przesyłacie do nauczyciela anglisty) Good luck.