Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny

   W Gminnym Centrum Kultury w Konstantynowie rozstrzygnięto Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego. 

Do etapu powiatowego nominowano prace następujących uczniów:

– Lena Chwedczuk – klasa 2a,

– Julia Johan – klasa 2a,

– Julia Wedziuk – klasa 2a,

– Tymon Niewęgłowski – klasa 2a,

– Szymon Wójcicki – klasa 4a,

– Natalia Melaniuk – klasa 5b,

– Anna Wałach – klasa 5b,

– Lena Chomiuk – klasa 6b,

– Maja Lendzioszek – klasa 7a.

Pozostali uczniowie otrzymali wyróżnienia.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Opiekę nad uczniami z klas I – III sprawowały panie wychowawczynie, a w klasach 4 – 7  pani Agnieszka Charko.