Ogłoszenie w sprawie dalszego udziału w Programie dla szkół dla rodziców uczniów klas 1 – 5

Uprzejmie informujemy rodziców uczniów klas I – V, którzy w tej chwili chodzą do szkoły (klasy 1 – 3) lub uczą się zdalnie (klasy 4 – 5) o możliwości udziału w Programie dla szkół. Przypominamy, że program polega bezpłatnym dostarczaniu uczniom porcji owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych. Jeżeli jakiś rodzic chce aby w okresie nauki zdalnej jego dziecko otrzymywało w/w porcje musi złożyć deklarację, że będzie osobiście odbierał te porcje ze szkoły 3-4 razy w tygodniu w godzinach wyznaczonych przez szkołę. Rodzic musi przestrzegać wytycznych KOWR w tym zakresie.

Dostawy będą realizowane w lutym 2021 r.

Uzupełnione i podpisane deklaracje należy dostarczyć do szkoły do 29.01.2021 r. Deklaracje te musimy dostarczyć do instytucji dostarczających poszczególne komponenty do 31.01.2021 r. Niezłożenie deklaracji oznacza, że dziecko w tym roku szkolnym nie będzie uczestniczyło w Programie dla szkół.

Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego dziecka uczącego się w systemie zdalnym

Warunki i wymagania dotyczące udostępniania owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych