Ogłoszenie dla uczniów klasy ósmej i ich rodziców

Uprzejmie informuję, że w dniach 16, 17, 18 grudnia 2020 r. zostanie przeprowadzony próbny egzamin ósmoklasisty (16.12 – język polski – 120 min., 17.12 – matematyka – 100 min., 18.12 – język angielski – 90 min).

Każda część egzaminu będzie przeprowadzona w innym dniu, od godziny 9.00.

Uczniowie z Gnojna i Antolina mogą przyjechać do szkoły autobusem szkolnym z zachowaniem reżimu sanitarnego, uczniowie z pozostałych miejscowości powinni dotrzeć do szkoły w ramach własnych.

Uczniowie powinni zgłosić się do szkoły na 15 minut przed rozpoczęciem egzaminu. Egzamin będzie przeprowadzony w czterech salach (maks. 8 ucz. w sali). Na drzwiach sal 19, 20, 21, 22 będą wywieszone listy z nazwiskami zdających. Prosimy o przestrzeganie wymogów sanitarnych: po wejściu do szkoły w maseczce należy zdezynfekować ręce, przebrać się w szatni, udać się na piętro, znaleźć właściwą salę i zajęć w niej wskazane przez nauczyciela miejsce.

Po napisaniu danej części egzaminu uczniowie udają się do domu. W tych dniach zajęcia zdalne dla klasy ósmej zostają zawieszone – uczniowie przygotowują się do kolejnych części egzaminu.

Zwracamy się do rodziców z prośbą o przywiezienie uczniów do szkoły i odebranie ich po egzaminie.