Ogłoszenie dla rodziców dzieci przedszkolnych i uczniów klas pierwszych i czwartych.

Wychowawcą klasy 1a będzie p. G. Mościbrodzka, klasy 1b p. M. Sawczuk. Klasy trzecie nie były dzielone: wychowawcą klasy 4a będzie p. M. Demianiuk, wychowawcą klasy 4b będzie p. Z. Horbowicz.