Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa – konkurs

Uwaga, konkurs!  

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową.

REGULAMIN KONKURSU

CEL KONKURSU:

  • umożliwienie uczniom zaprezentowanie swojego talentu,
  • popularyzowanie polskich tradycji świątecznych,
  • rozwijanie zdolności plastycznych dzieci oraz uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.       Interpretacja tematu dowolna i zależna od ucznia wykonującego pracę.

ORGANIZATORZY:

Rada Rodziców oraz Karolina Bazylczuk i Małgorzata Wasilewska

TERMIN ODDAWANIA PRAC: 10 grudnia 2021 r.
Prace konkursowe należy przekazać wychowawcy lub bezpośrednio do pań Karoliny Bazylczuk lub Małgorzaty Wasilewskiej (sala nr 15).

Termin ogłoszenia wyników: ostatni tydzień przed feriami świątecznymi

ZASADY UCZESTNICTWA:

Konkurs skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie. Twórcza rywalizacja odbywać się będzie w trzech kategoriach wiekowych:

              Klasy I – III

             Klasy IV – VI

             Klasy VII – VII

Uczestnik konkursu wykonuje jedną kartkę świąteczną w formacie A5 dowolną techniką plastyczną, np. rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika, itp. Może to być również praca przestrzenna.

Prace powinny być wykonane samodzielnie przez ucznia.

Prace uczestników oceniane będą przez Komisję, która będzie uwzględniać:

poziom artystyczny wykonanej pracy,

oryginalność,

pomysłowość,

estetykę wykonania,

stopień nawiązania do tradycji,

samodzielność.

Komisja nagrodzi po trzy prace z każdej kategorii wiekowej.

Prace konkursowe powinny być opatrzone metryczką z danymi autora: imię, nazwisko i klasa.

Zachęcamy do udziału!

ORGANIZATORZY