KSIĄŻKA – NAJLEPSZY PRZYJACIEL

,,Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”

Wisława Szymborska

Zapraszamy do udziału w konkursie pięknego czytania KSIĄŻKA – NAJLEPSZY PRZYJACIEL

Konkurs skierowany jest do uczniów klas drugich i trzecich Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie.

Cele:

 • Kształtowanie umiejętności pięknego czytania
 • Popularyzacja literatury i czytelnictwa
 • Budzenie zainteresowania wartościową literaturą
 • Nauka współzawodnictwa

Zasady

 • W konkursie biorą udział uczniowie klas II i III.
 • Wychowawca typuje trzech uczestników z klasy. Jeżeli chętnych będzie więcej, można przeprowadzić eliminacje klasowe.
 • Konkurs będzie przeprowadzony na dwóch poziomach – dla klas II i III. Wyłonionych zostanie dwóch mistrzów pięknego czytania, po jednym z każdego poziomu.
 • Czas czytania – 2 – 3 minuty.
 • Pierwszy etap – uczestnicy czytają głośno wybrany przez siebie wiersz.
 • Etap drugi – uczestnicy czytają głośno wylosowany fragment prozy. Każdy uczestnik ma wcześniej kilka minut na zapoznanie się z wylosowanym tekstem.
 • Każdy uczestnik przed przystąpieniem do czytania podaje imię i nazwisko autora oraz tytuł prezentowanego utworu.

Kryteria oceny

 • Technika czytania (0 – 5 pkt) – płynność, dykcja, tempo czytania;
 • Środki artystycznego wyrazu (0 – 5 pkt) – stosowanie pauz, modulacja głosu, mimika i ewentualna gestykulacja, akcent zdaniowy, radzenie sobie z tremą;
 • Zachowanie limitu czasu (0 – 1 pkt)
 • Prezentacja imienia i nazwiska autora oraz tytułu (0 – 2 pkt)

Wychowawcy otrzymają wykaz wierszy, spośród których uczniowie wybiorą sobie jeden do prezentacji oraz wykaz lektur (fragmenty) do wylosowania.

Konkurs odbędzie się 4 marca 2024 roku.

Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.

Małgorzata Wasilewska

Załączniki: Wykaz wierszy