Komunikat dla uczniów i rodziców klas 1- 8 Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie oraz rodziców dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w Przedszkolu Samorządowym w Konstantynowie

Szanowni Państwo,

od 22 marca do 11 kwietnia br. uczniowie wszystkich klas Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie  będą uczyli się zdalnie. Zmiany te wynikają ze znaczącego wzrostu liczby zachorowań na COVID-19.

W dalszym ciągu przy zachowaniu reżimu sanitarnego na terenie szkoły będzie możliwość organizowania dla uczniów klas ósmych konsultacji indywidualnych lub w małych grupach.

Istnieje możliwość zorganizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły dla uczniów którzy ze względu na rodzaj niepełnosprawności lub innych uzasadnionych przyczyn nie mają możliwości nauki zdalnej w domu.

Dodatkowo w Szkole będzie możliwość zorganizowania  opieki świetlicowej oraz zajęć zdalnych dla dzieci z klas I-III, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne związane ze zwalczaniem COVID-19. Rodzice w takim wypadku proszeni są o złożenie stosownego wniosku w tej sprawie.

Od 22 marca Przedszkole Samorządowe w Konstantynowie będzie przyjmowało dzieci przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

Z uwagi na zgłoszoną nieobecność pracowników kuchni w dalszym ciągu nie będzie możliwości korzystania z żywienia w stołówce szkolnej. Z tego względu prosimy rodziców o wyposażenie dziecka posyłanego do Przedszkola w wodę do picia oraz posiłku w formie np. kanapki/bułki. Nadpłata należności za wyżywienie za okres nieobecności dziecka w przedszkolu oraz zawieszenia pracy kuchni szkolnej będzie przekazana rodzicom w formie odpisu.