Jak wesprzeć dziecko w powrocie do szkoły?

Od poniedziałku uczniowie klas I-III po raz kolejny rozpoczną naukę w szkole. Co prawda nauczanie przyjmie formę hybrydową, jest jednak szansą na przywrócenie choć odrobiny „normalności” w trudnym dla wszystkich, pandemicznym czasie.  Powrót do szkoły po długim okresie izolacji może wiązać się z trudnymi emocjami. Mimo, że większość uczniów tęskni za kontaktem z rówieśnikami, rozmowami na przerwach, bezpośrednim kontaktem z nauczycielem, są również tacy, dla których izolacja była sposobem na rozwiązanie szkolnych problemów wynikających np. z nieśmiałości, odrzucenia przez rówieśników, dokuczania, trudności w nauce. U takich dzieci powrót do nauki stacjonarnej może powodować obawę, lęk przed szkołą i będą one wymagały szczególnego wsparcia ze strony dorosłych. Podobne emocje mogą towarzyszyć również uczniom, którzy przed pandemią dobrze funkcjonowali na terenie szkoły. Nie da się ukryć, że część z nich przyzwyczaiła się do zdalnej formy nauki, wstawania na lekcję „ za dwie ósma”, korzystania z różnych form „pomocy” na lekcjach czy sprawdzianach. Problemem może być dla nich ponowne dostosowanie się do szkolnej rzeczywistości i związanych z nią wymagań, takich jak: punktualne przychodzenie na lekcje, dostosowanie się do wymagań nauczyciela, skoncentrowanie i skupienie na omawianym temacie itp.

Dziecko dla prawidłowego rozwoju i nauki potrzebuje bezpiecznych warunków i relacji z innymi ludźmi. Pandemia naruszyła te obszary, dlatego warto zadbać o nie podczas powrotu dzieci do szkoły. Warto-zamiast przerzucać się odpowiedzialnością za niezależną od wszystkich sytuację-podjąć współpracę, której celem będzie stworzenie bezpiecznej atmosfery, budującej relacji z rówieśnikami i dobre samopoczucie uczniów. Tych młodszych i tych starszych, bo jak wiemy, każdy wiek ma swoje problemy.

Zapraszam do zapoznania się z prezentacją dotyczącą wsparcia dziecka w powrocie do szkoły.

Jak wesprzeć dziecko w powrocie do szkoły? Wskazówki dla rodziców.

                                                                                                                              Anna Hryciuk-pedagog szkolny