Informacje związane z organizacją przebiegu egzaminu

 1. Zdający powinni stawić się w szkole w dniu egzaminu o godzinie 8.10
 2. Do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej obowiązuje nakaz zakrywania ust
  i nosa oraz dystans społeczny min.
 3. Po wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce, udać się do świetlicy sala Nr 11 celem pozostawienia zbędnych rzeczy osobistych w tym: telefonu, plecaka itp.
 4. Następnie zdający udaje się na korytarz przy sali egzaminacyjnej gdzie oczekując na rozpoczęcie egzaminu, zajmuje wyznaczone miejsce.
 5. Egzamin z języka polskiego (25.05.2021 r.) oraz matematyki (26.05.2021 r.) uczniowie obydwu klas ósmych będą pisali w sali gimnastycznej. Na egzamin uczniowie wchodzą wejściem od strony boiska segment C.
 6. Egzamin z języka angielskiego (27.05.2021 r.) uczniowie będą pisali w trzech odrębnych salach w segmencie A – piętro (edukacja wczesnoszkolna)
  • sala Nr 9
  • sala Nr 15
  • sala Nr 18
 7. Na egzamin z języka angielskiego uczniowie wchodzą wejściem od strony ul. Nowej – B1.