Informacje dla uczniów klas 4 – 8.

Informujemy, że od 25.01.2021 r. na stronie internetowej szkoły i na Teamsach nie będą umieszczane scenariusze zajęć prowadzonych online. W przypadku nieobecności ucznia na takich zajęciach ma on obowiązek dowiedzieć się tematu lekcji od koleżanek, kolegów lub od nauczyciela prowadzącego zajęcia.

Scenariusze zajęć do samodzielnej pracy będą umieszczane jak dotychczas.