Informacje dla rodziców przedszkolaków

Informuję, iż od dnia 18.06.2020 r. do dnia 24.06.2020 r. przyjmowane będą zgłoszenia dzieci na dyżur wakacyjny.

Termin dyżuru: 29.06.2020- 24 07.2020 r.

Czas pracy przedszkola: 7.00-16.00

Posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek – (dzienna stawka – 10 zł)

Bezpłatny czas pobytu w godzinach: 8.00-13.00

(w załączeniu karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny)

Rodzice dzieci sześcioletnich mogą w terminie do 26.06.2020 r. do godz. 14.00 odbierać od wychowawców dokument zawierający informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (w kwietniu otrzymaliście Państwo tę informację na wskazany adres e – mail).

Proszę rodziców o odebranie z przedszkola indywidualnych teczek dzieci, strojów gimnastycznych, zmiennego obuwia oraz innych przedmiotów stanowiących własność wychowanków.

W bieżącym roku szkolnym ze względów bezpieczeństwa nie będzie oficjalnego zakończenia zajęć, podsumowującego pracę w roku szkolnym 20219/2020.

Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny.