Informacja w sprawie opieki stomatologicznej nad dziećmi

Na prośbę doktora Roberta Różańskiego informujemy, że w gabinecie stomatologicznym NZOZ w Konstantynowie dzieci i młodzież do lat 19 mogą uzyskać bezpłatną pomoc stomatologiczną.

Aby z niej skorzystać należy pobrać druk zgody, wydrukować, uzupełnić, podpisać i dostarczyć do gabinetu.

Zgoda na objęcie opieką stomatologiczną