Informacja dla rodziców przedszkolaków i uczniów szkoły podstawowej

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz.651) informujemy, praca zdalna przedszkola i szkoły podstawowej została przedłużona do dnia 18 kwietnia 2021 r. Pozostałe warunki pozostają bez zmian.