Informacja dla absolwentów szkoły

Przypominamy, że zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy odebrać w sekretariacie szkoły osobiście w dniu 09 lipca 2021 r. w godzinach 8:00 – 15:00.