I etap Bialskiej Ligi Matematycznej

Uczniowie klas piątych i szóstych naszej szkoły przystąpili do siódmej edycji Bialskiej Ligii Matematycznej. Pierwszy etap odbył się 20.11.2019 w szkole macierzystej, kolejne dwa etapy odbędą się w Szkole Podstawowej nr 2 w Białej Podlaskiej. Uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi przeszli do drugiego etapu (klasa V pięciu uczniów, klasa VI sześciu uczniów)

Klasa V

 • Derehajło Julia                
 • Johan Maja                       
 • Rumowska Julia
 • Kopaczuk Julia 
 • Kaszewiak Michalina

Klasa VI

 • Geresz Dawid  
 • Łyczewski Maciej           
 • Iwanek Łukasz 
 • Mikitiuk Hanna
 • Sienkiewicz Filip
 • Korolczuk Maja

Nauczyciele przygotowujący uczniów to: pani Romualda Sołtysiuk (klasy 5) i Anna Iwanek (klasy 6).