Egzamin ósmoklasisty – informacje dla uczniów i rodziców szkoły podstawowej

W dniach wskazanych poniżej odbędzie się egzamin ósmoklasisty.

W tych dniach uczniowie klas 1-7 nie mają zajęć dydaktycznych i opiekuńczych.

Uczniowie klas 8 codziennie zgłaszają się do szkoły najpóźniej o 8.20.

Harmonogram egzaminów:

1. język polski – 24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r. (czwartek) – godz. 9:00

Czas trwania egzaminów wynosi:

1. język polski – 120 minut,

2. matematyka – 100 minut,

3. język angielski – 90 minut.

Do sali egzaminacyjnej mogą wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o przyborach, tj.

a. w przypadku egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu – długopis (lub pióro) z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych),

b. dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę.

Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał arkusza.

Uczniowie powinni posiadać legitymację szkolną.

Na egzamin z języka polskiego i matematyki uczniowie wchodzą wejściem od boisk szkolnym. Następnie udają się do świetlicy gdzie zostawiają telefony komórkowe i inne przedmioty których nie można wnosić do sali egzaminacyjnej. Wracają na korytarz przy sali gimnastycznej i oczekują na egzamin.

Na egzamin z języka angielskiego uczniowie wchodzą wejściem B1 od ulicy Nowej. Następnie udają się do świetlicy gdzie zostawiają telefony komórkowe i inne przedmioty których nie można wnosić do sali egzaminacyjnej. Idą na I piętro i za pokojem nauczycielskim oczekują na rozpoczęcie egzaminu przy salach w których go piszą.

Autobus przywiezie rano uczniów zgodnie z rozkładem. Po egzaminie pierwszy odjazd będzie ok. 11.30. Dzieci przedszkolne będą odwożone razem z uczniami klasy 8.