Egzamin na kartę rowerową

Egzamin na Kartę Rowerową odbędzie się w następujących terminach:

14 czerwca  2023 r. – klasa 4a – sala nr 8, na lekcji techniki

16 czerwca  2023 r. – klasa 4b – sala nr 8, na lekcji techniki

14 czerwca  2023 r. na 7 jednostce lekcyjnej  – pozostali uczniowie (ci, którzy chcą zdawać na kartę rowerową) – sala nr 8.