230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Szanowni Państwo !

W roku szkolnym 2020/2021 obchodzimy 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.  Niewątpliwie jest to jedno z ważniejszych wydarzeń w historii Narodu Polskiego. Ta rocznica skłoniła Panią Beatę Mazurek – Poseł do Parlamentu Europejskiego do zorganizowania, wspólnie z  Lubelskim Kuratorem Oświaty Panią Teresą Misiuk, konkursu poświęconego temu wydarzeniu. Honorowy Patronat nad konkursem objęła Pani Beata Mazurek – Poseł do Parlamentu Europejskiego.

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także nauczycieli jako opiekunów dydaktycznych do udziału w konkursie „Echa Konstytucji 3 Maja w moim regionie””.  Celem głównym konkursu jest w szczególności uświadomienie uczniom znaczenia Konstytucji 3 Maja jako ważnego elementu pamięci zbiorowej, oddanie hołdu tym, którzy przyczynili się do powstania tego aktu – myślicielom politycznym, posłom na Sejm Czteroletni, przedstawicielom ówczesnego obozu patriotycznego oraz pokoleniom Polaków, których niezłomna walka pozwoliła na przetrwanie lat niewoli i odzyskanie niepodległości. Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie wiersza (w kategorii literackiej) lub opracowanie autorskiej pracy plastycznej w dowolnej technice (na przykład: rysunek, collage, grafika komputerowa, pastele, linoryt) poświęconych miejscom, postaciom i motywom związanym z Konstytucją 3 Maja.

Szczegóły procedury konkursowej oraz zasady uczestnictwa w nim określają treści zawarte w regulaminie konkursu „Echa Konstytucji 3 Maja w moim regionie” oraz w dostępnych do pobrania załącznikach. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest nadesłanie pracy konkursowej wraz z dołączonymi, czytelnie wypełnionymi formularzami do dnia 9 kwietnia 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego), pod adres wybrany zgodnie z właściwością terytorialną (Kuratorium Oświaty w Lublinie, Delegatura w Białej Podlaskiej, Delegatura w Chełmie, Delegatura w Zamościu). Pisemne zgłoszenie szkoły do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją jego regulaminu oraz załączników, które należy wypełnić. Podsumowanie konkursu odbędzie się do końca maja 2021 roku, o czym wszyscy uczestnicy zostaną skutecznie poinformowani. Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody.
Dodatkowych informacji w sprawie konkursu udzielają: Pan Arkadiusz Kwieciński, dyrektor Delegatury w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lublinie; tel. 82 563 19 60, email: akwiecinski@kuratorium.lublin.pl oraz Pan Marcin Rybicki, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie; tel. 815385251, email: marcin.rybicki@kuratorium.lublin.pl