Zastępstwa

31 marca 2022 r. czwartek

Nieobecna: J. Szczypek

 1. 4b – M. Demianiuk (j. angielski)
 2. 7a – M. Demianiuk (j. angielski)
 3. 8b – M. Demianiuk (j. angielski)
 4. 7b – M. Demianiuk (j. angielski)

30 marca 2022 r. środa

Nieobecna:. J, Szczypek

 1. 6a – M. Kowaluk (historia)
 2. 8a – M. Kowaluk (edb)
 3. 5a – M. Kowaluk (historia)
 4. 5b – E. Derehajło (matematyka)
 5. 7a – S. Rowczenia (j. angielski)
 6. 7b – świetlica

28 marca 2022 r. – poniedziałek

Nieobecny: P. Woźniak

 1. 7b – uczy
 2. 6a – A. Szczypek (geografia)
 3. 4b – S. Rowczenia (j. angielski)
 4. 8a – wf całość
 5. 8b – wf całość

25 marca 2022 r. – piątek

Nieobecna: B. Struk

 1. 1a – M. Stawska (e.w.)
 2. 1a – J. Rusecka (e.w.)
 3. 1a – J. Rusecka (e.w.)
 4. św – M. Stawska
 5. św – M. Stawska
 6. św – M. Stawska

Nieobecny: D. Domitrz

 1. 7a – E. Derehajło (fizyka)
 2. 5b – P. Woźniak (wf)
 3. 8a – wf całość
 4. 8b – wf całość

24 marca 2022 r. – czwartek

Nieobecna: E. Derehajło

 1. 6a – R. Sołtysiuk (matematyka)
 2. 7a – R. Sołtysiuk (matematyka)
 3. 4ab – świetlica

18 marca 2022 r. – piątek

Nieobecna: R. Sołtysiuk

7b – M. Kowaluk (wdż)

5a – świetlica

7a – świetlica

Nieobecna: G. Mościbrodzka

 1. 2a – M. Stawska e.w.)
 2. 2a – B. Struk (e.w.)
 3. 2a – J. Rusecka (e.w.) )
 4. 2a – J. Rusecka (e.w.)

Nieobecny: D. Domitrz

 1. 7b – E. Derehajło (fizyka)
 2. 5b – P. Woźniak (wf)
 3. 8a – całość wf
 4. 8b – całość wf

17 marca 2022 r. – czwartek

Nieobecna: G. Mościbrodzka

 1. 2a – J. Rusecka (e.w.)
 2. 2a – J. Rusecka (e.w.)
 3. 2a – M. Wasilewska (e.w.)
 4. 2a – S. Dencikowska (e.w.)

16 marca 2022 r. – środa

Nieobecna: G. Mościbrodzka

 1. 2a – J. Rusecka (e.w.)
 2. 2a – B. Struk (e.w.)
 3. 2a – M. Sawczuk (e.w.)
 4. 2a -świetlica

15 marca 2021 r. – wtorek

Nieobecna: G. Mościbrodzka

 1. 2a – J. Rusecka (e.w.)
 2. 2a – J. Rusecka (e.w.)
 3. 2a – J. Rusecka (e.w.)
 4. 2a – M. Stawska (e.w.)
 5. 2a – świetlica

14 marca 2022 r. – poniedziałek

Nieobecna: A. Charko

5. 4a – A. Iwanek (matematyka)

6. 7b – E. Derehajło (fizyka)

Nieobecna: G. Mościbrodzka

 1. 2a – M. Saczuk (e.w.)
 2. 2a – B. Struk (e.w.)
 3. 2a – B. Struk (e.w.)

09 marca 2022 r. – środa

Nieobecna: B. Struk

 1. 1a – J. Rusecka (e.w.)
 2. 1a – J. Rusecka (e.w.)
 3. 1a – J. Rusecka (e.w.)
 4. 1a – S. Dencikowska (e.w.)

04 marca 2022 r. – piątek

Nieobecny: P. Woźniak

 1. 7b – E. Derehajło (fizyka)
 2. 8a – D. Domitrz
 3. 8b – D. Domitrz

03 marca 2022 r. – czwartek

Nieobecna: A. Charko

 1. 6a – A. Iwanek (matematyka)
 2. 4b – R. Sołtysiuk (matematyka)
 3. 5a – R. Sołtysiuk (matematyka)
 4. 5b – R. Sołtysiuk (matematyka)
 5. 7b – R. Sołtysiuk (matematyka)
 6. 7a – świetlica

01 marca 2022 r. – wtorek

Nieobecna: K. Filipiuk

 1. 6a – E. Derehajło (godz. wych.)
 2. 5b – E. Derehajło (matematyka)
 3. 4a – E. Derehajło (matematyka)
 4. 4b – uczy
 5. 5ab – uczy

Nieobecna: K. Filipiuk

 1. 4a – E. Derehajło (j. polski)
 2. 4b – J. Szczypek (przyroda)
 3. 5b – S. Rowcznia (j. angielski)
 4. 6a – P. Woźniak (wf)
 5. 4b – A. Iwanek (matematyka)
 6. 4ab – świetlica

11 lutego 2022 r. – piątek

Nieobecna: M. Wasilewska

 1. 3b – K. Bazylczuk (e.w.)
 2. 3b – K. Bazylczuk (e.w.)
 3. 3b – K. Bazylczuk (e.w.)
 4. 3b – K. Bazylczuk (e.w.)

Nieobecna: M. Sawczuk

 1. 2b – E. Geresz (e.w.)
 2. 2b – E. Geresz (e.w.)
 3. 2b – E. Geresz (e.w.)
 4. 2b – E. Geresz (e.w.)

Nieobecna: S. Dencikowska

 1. 3a – M. Stawska (e.w.)
 2. 3a – B. Struk (e.w.)
 3. 3a – J. Rusecka (e.w.)
 4. 3a – J. Rusecka (e.w.)
 5. 7a – M. Kowaluk (historia)
 6. 8b – M. Kowaluk (wos)
 7. 7b – M. Kowaluk (historia)

Nieobecna: A. Iwanek

 1. 4b – R. Sołtysiuk (matematyka)
 2. 8b – R. Sołtysiuk (matematyka)
 3. 5b – informatyka całość
 4. 7a – informatyka całość

10 lutego 2022 r. – czwartek

Nieobecna: M. Wasilewska

 1. 3b – K. Bazylczuk (e.w.)
 2. 3b – K. Bazylczuk (e.w.)
 3. 3b – K. Bazylczuk (e.w.)

Nieobecna: M. Sawczuk

 1. 2b – E. Geresz (e.w.)
 2. 2b – E. Geresz (e.w.)
 3. 2b – E. Geresz (e.w.)
 4. 2b – E. Geresz (e.w.)

Nieobecna: S. Dencikowska

 1. 3a – J. Rusecka (e.w.)
 2. 3a –
 3. 3a – G. Mościbrodzka (e.w.)
 4. 3a – K. Bazylczuk (e.w.)
 5. 8b – zajęcia zdalne nie odbędą się

Nieobecna: A. Iwanek

 1. 4b – A. Charko (technika)
 2. 8b – informatyka całość
 3. 8a – R. Sołtysiuk (matematyka)
 4. 8a – zajęcia zdalne nie odbędą się

09 lutego 2022 r. – środa

Nieobecna: M. Sawczuk

 1. 2b – E. Geresz (e.w.)
 2. 2b – E. Geresz (e.w.)
 3. 2b – E. Geresz (e.w.)
 4. 2b – świetlica

Nieobecna: S. Dencikowska

 1. 3a – J. Rusecka (e.w.)
 2. 3a – G. Mościbrodzka (e.w.)
 3. 3a – B. Struk (e.w.)
 4. 3a – J. Rusecka (e.w.)
 5. 8a – S. Rowczenia (j. angielski)

Nieobecna: A. Iwanek

 1. 8a – informatyka całość
 2. 4b – S. Rowczenia (j. angielski)
 3. 8b – M. Demianiuk (j. angielski)
 4. 8a – J. Szczypek (geografia)
 5. 7b – informatyka całość
 6. 4a – informatyka całość
 7. 8ab – zajęcia zdalne nie odbędą się

08 lutego 2022 r. – wtorek

Nieobecna: M. Sawczuk

 1. 2b – E. Geresz (e.w.)
 2. 2b – E. Geresz (e.w.)
 3. 2b – E. Geresz (e.w.)
 4. 2b – E. Geresz (e.w.)

Nieobecna: S. Dencikowska

 1. 7b – E. Derehajło (fizyka)
 2. 3a – J. Rusecka (e.w.)
 3. 8a – E. Derehajło (fizyka)
 4. 3a – M. Wasilewska (e.w.)

Nieobecna: A. Iwanek

 1. 4b – B. Sijko (religia)
 2. 8a – R. Sołtysiuk (matematyka)
 3. 8b – D. Andruszkiewicz (j.polski)
 4. 4b – świetlica

07 lutego 2022 r. – poniedziałek

Nieobecna: M. Sawczuk

 1. 2b – J. Rusecka (e.w.)
 2. 2b – J. Rusecka (e.w.)
 3. 2b – J.Rrusecka (e.w.)

Nieobecna: S. Dencikowska

 1. 3a – G. Mościbrodzka (e.w.)
 2. 3a – G. Mościbrodzka (e.w.)
 3. 3a – J. Rusecka (e.w.)
 4. 3a – M. Wasilewska (e.w.)
 5. 3a – B. Struk (e.w.)
 6. 7a – E. Derehajło (fizyka)

Nieobecna: A. Iwanek

 1. 4b – E. Derehajło (matematyka)
 2. 8a – J. Szczypek (geografia)
 3. 8b – S. Rowczenia (j. angielski)
 4. 4b – informatyka (całość)
 5. 5a – informatyka (całość)
 6. 8b – zajęcia zdalne nie odbędą się

04 lutego 2022 r. – piątek

Nieobecna: K. Filipiuk

 1. 5b – R. Sołtysiuk (matematyka)
 2. 4b – R. Sołtysiuk (matematyka)
 3. 6a – R. Sołtysiuk (matematyka)
 4. 4a – K. Bazylczuk

Nieobecna: A. Iwanek

 1. 4b – E. Derehajło (matematyka)
 2. 8b – D. Andruszkiewicz (j. polski)
 3. 5b – informatyka całość
 4. 7a – informatyka całość

Nieobecna: S. Dencikowska

 1. 3a – M., Stawska (e.w.)
 2. 3a- B. Struk (e.w.)
 3. 3a – J. Rusecka (e.w.)
 4. 3a – J. Rusecka(e.w.)\
 5. 7a – S. Rowczenia (j. angielski)
 6. 8b – E. Derehajło (fizyka)
 7. 7b – zajęcia zdalne nie odbędą się

03 lutego 2022 r. – czwartek

Nieobecna: K. Filipiuk

 1. 6a – M. Demianiuk (j. angielski)
 2. 5b – M. Demianiuk (j. angielski)
 3. 4a – M. Demianiuk (j. angielski)
 4. 4a – M. Demianiuk (j. angielski)
 5. 4b – K. Bazylczuk
 6. 4an – świetlica

Nieobecna: A. Iwanek

 1. 4b – A. Charko (plastyka)
 2. 8b – informatyka całość
 3. 8a – R. Sołtysiuk (matematyka)
 4. 8a – zajęcia zdalne nie odbędą się

Nieobecna: S. Dencikowska

 1. 3a – K. Bazylczuk (e.w.)
 2. 3a – M. Stawska (e.w.)
 3. M. Wasilewska (e.w.)
 4. 8b – zajęcia zdalne nie odbędą się

02 lutego 2022 r. – środa

Nieobecna: K. Filipiuk

 1. 4b – M. Kowaluk (historia)
 2. 4a – M. Kowaluk (historia)
 3. 5b – M. Demianiuk (j.angielski)
 4. 6a – J. Szczypek (geografia)
 5. 4a – E. Derehajło (matematyka)

Nieobecna: A. Iwanek

 1. 8a – informatyka całość
 2. 4b – J. Rowczenia (j. angielski)
 3. 8b – M. Kowaluk (wos)
 4. 8a – K. Pełka (religia)
 5. 7b – informatyka całość
 6. 4a – informatyka całość
 7. 8ab – zajęcia zdalne nie odbędą się

Nieobecna: S. Dencikowska

 1. 3a – J. Rusecka (e.w.)
 2. 3a – G. Mościbrodzka (e.w.)
 3. 3a – B. Struk (e.w.)
 4. 3a- M. Sawczuk (e.w.)
 5. 8a – S. Rowczenia (j. angielski)

01 lutego 2022 r. – wtorek

Nieobecna: K. Filipiuk

 1. 6a – R. Sołtysiuk (matematyka)
 2. 5b – R. Sołtysiuk (matematyka)
 3. 4a – D. Domitrz (wf)
 4. 4b – M. Kepińska
 5. 5ab – świetlica

Nieobecna: A. Iwanek

 1. 4b – P. Woźniak (wf)
 2. 8a – R. Sołtysiuk (matematyka)
 3. 8b – m. Demianiuk (j. angielski)
 4. 4b – świetlica

Nieobecna: S. Dencikowska

 1. 7b – E. Derehajło (fizyka)
 2. 3a – J. Rusecka (e.w.)
 3. 8a – E. Derehajło (fizyka)
 4. 3a – M. Wasilewska (e.w.)

31 stycznia 2022 r. – poniedziałek

Nieobecna: K. Filipiuk

 1. 4a – M. Kowaluk (historia)
 2. 4b – M. Kowaluk (historia)
 3. 5b – zajęcia zdalne nie odbędą się
 4. 6a – zajęcia zdalne nie odbędą się
 5. 4b – M. Kępińska
 6. 4ab – świetlica

Nieobecna: S. Dencikowska

 1. 3a – J. Rusecka (e.w.)
 2. 3a – J. Rusecka (e.w.)
 3. 3a – J. Rusecka (e.w.)
 4. 3a – J. Rusecka (e.w.)
 5. 3a – świetlica
 6. 7a – E. Derehajło (fizyka)

Nieobecna: R. Sołtysiuk

 1. 5b – A. Charko (plastyka)
 2. 5a – A. Charko (plastyka)
 3. 7b – A. Charko (plastyka)
 4. 7a – S. Rowczenia (j. angielski)
 5. 5b – zajęcia nie odbędą się
 6. 7b – zajęcia nie odbędą się
 7. 7ab – zajęcia nie odbędą się

Nieobecna: A. Iwanek

 1. 4b – E. Derehajło (matematyka)
 2. 8a – J. Szczypek (geografia)
 3. 8b – S. Rowczenia (j. angielski)
 4. 4b – informatyka całość
 5. 5a – informatyka całość
 6. 8b – zajęcia nie odbędą się

28 stycznia 2022 r. – piątek

Nieobecna: A. Iwanek

 1. 4b – E. Derehajło 9matematyka)
 2. 8b – D. Andruszkiewicz (j. polski)
 3. 5b – informatyka całość
 4. 7a – informatyka całość

Nieobecna: G. Mościbrodzka

 1. 2a – M. Stawska (e.w.)
 2. 2a – B. Struk (e.w.)
 3. 2a – E. Geresz (e.w.)
 4. 2a – E. Geresz (e.w.)

Nieobecna: S. Dencikowska

 1. 3a – J. Rusecka (e.w.)
 2. 3a – J. Rusecka (e.w.)
 3. 3a – J. Rusecka (e.w.)
 4. 3a – J. Rusecka (e.w.)
 5. 7a – S. Rowczenia (j. angielski)
 6. 8b – E. Derehajło (matematyka)

27 stycznia 2022 r. – czwartek

Nieobecna: S. Dencikowska

 1. 3a – K. Bazylczuk (e.w.)
 2. 3a – M. Stawska (e.w.)
 3. 3a – M. Wasilewska (e.w.)
 4. 8b – zajęcia nie odbędą się

Nieobecna: G. Mościbrodzka

 1. 2a – J. Rusecka (e.w.)
 2. 2a – J. Rusecka (e.w.)
 3. 2a – J. Rusecka (e.w.)
 4. 2a – świetlica

26 stycznia 2022 r. – środa

Nieobecna: G. Mościbrodzka

 1. 2a – M. Kępińska (e.w.)
 2. 2a – B. Struk (e.w.)
 3. 2a – M. Sawczuk (e.w.)
 4. 2a – świetlica

Nieobecna: A. Iwanek

 1. 8a – całość informatyka
 2. 4b – M. Kowaluk (historia)
 3. 8b – M. Kowaluk (historia)
 4. 8a – J. Szczypek (biologia)
 5. 7b – całość informatyka
 6. 4a – całość informatyka
 7. 8ab – świetlica

Nieobecna: S. Dencikowska

 1. 3a – J. Rusecka (e.w.)
 2. 3a – J. Rusecka (e.w.)
 3. 3a – J. Rusecka (e.w.)
 4. 3a – J. Rusecka (e.w.)
 5. 8a – S. Rowczenia (j. angielski)

25 stycznia 2022 r. – wtorek

Nieobecna: A. Iwanek

 1. 4b – B. Sijko (religia)
 2. 8a – R. Sołtysiuk (matematyka)
 3. 8b – język polski z 6 j.l.
 4. 4b – świetlica

Nieobecna: S. Dencikowska

 1. 7b – E. Derehajło (fizyka)
 2. 3a – E. Derehajło (e.w.)
 3. 8a – E. Derehajło (fizyka)
 4. 3a – M. Wasilewska (e.w.)

Nieobecna: G. Mościbrodzka

 1. 2a – J. Rusecka (e.w.)
 2. 2a – J. Rusecka (e.w.)
 3. 2a – J. Rusecka (e.w.)
 4. 2a – J. Rusecka (e.w.)

24 stycznia 2022 r. – poniedziałek

Nieobecna: R. Sołtysiuk

 1. 5b – K. Kowaluk (historia)
 2. 5a – A. Charko (plastyka)
 3. pozostałe lekcje uczy

Nieobecna: A. Iwanek

 1. 4b – E. Derehajło
 2. 8a – J. Szczypek (geografia)
 3. 8b – S. Rowczenia (j. angielski)
 4. 4b – informatyka cała klasa razem
 5. 5a – świetlica
 6. 8b – zajęcia nie odbędą się

07 stycznia 2022 r. – piątek

Nieobecna: B. Struk

 1. 1a – K. Bazylczuk (e.w.)
 2. 1a – K. Bazylczuk (e.w.)
 3. 1a – K. Bazylczuk (e.w.)

Nieobecna: S. Rowczenia

 1. 8a – zajęcia nie odbędą się
 2. 8ab – zajęcia nie odbędą się

05 stycznia 2022 r. – środa

Nieobecna: B. Struk

 1. 1a – E. Geresz (e.w.)
 2. 1a – E. Geresz (e.w.)
 3. 1a – E. Geresz (e.w.)
 4. 1a – E. Geresz (e.w.)

04 stycznia 2022 r. – wtorek

Nieobecna: A. Charko

 1. 5a – uczy
 2. 4a – uczy
 3. 5b – uczy
 4. 7a – zajęcia nie odbędą się

Nieobecna: B. Struk

 1. 1a – E. Geresz (e.w.)
 2. 1a – E. Geresz (e.w.)
 3. 1a – E. Geresz (e.w.)
 4. 1a – E. Geresz (e.w.)
 5. 1a – zajęcia nie odbędą się

Nieobecna: E. Derehajło

 1. 6a – zajęcia nie odbędą się
 2. 4a – zajęcia nie odbędą się
 3. 6a – zajęcia nie odbędą się
 4. 8a – zajęcia nie odbędą się

03 stycznia 2022 r. – poniedziałek

Nieobecna: B. Struk

 1. 1a – E. Gersz (e.w.)
 2. 1a – E. Gersz (e.w.)
 3. 1a – E. Gersz (e.w.)

Nieobecna: E. Derehajło

 1. 4a – zajęcia nie odbędą się
 2. 6a – zajęcia nie odbędą się
 3. 7a – zajęcia nie odbędą się
 4. 7b – zajęcia nie odbędą się

22 grudnia 2021 r. – środa

Nieobecna: M. Kowaluk

 1. 8b – zajęcia nie odbędą się
 2. 8a – zajęcia nie odbędą się
 3. 7a – zajęcia nie odbędą się

Nieobecna: B. Struk

 1. 1a – E. Geresz (e.w.)
 2. 1a – E. Geresz (e.w.)
 3. 1a – E. Geresz (e.w.)
 4. 1a- E. Geresz (e.w.)

Nieobecna: M. Demianiuk

 1. 4a – zajęcia nie odbędą się
 2. 2a – e.w. z ostatniej lekcji
 3. 2b – e.w. z ostatniej lekcji
 4. 4b – zajęcia nie odbędą się
 5. 5b – zajęcia nie odbędą się

21 grudnia 2021 r. – wtorek

Nieobecna: M. Demianiuk

 1. 4b – zajęcia nie odbędą się
 2. 5a – zajęcia nie odbędą się
 3. 6a- zajęcia nie odbędą się
 4. 5b – zajęcia nie odbędą się
 5. 6a – zajęcia nie odbędą się

20 grudnia 2021 r. – poniedziałek

Nieobecna: A. Charko

 1. 1 –
 2. 4a – zajęcia nie odbędą się
 3. 7b – zajęcia nie odbędą się

17 grudnia 2021 r. – piątek

Nieobecna: S. Dencikowska

 1. 3a – M. Stawska (e.w.)
 2. 3a – B. Struk (e.w.)
 3. 3a- A. Owczarek
 4. 3a – A. Owczarek
 5. 7a – M. Demianiuk (j. angielski)
 6. 8b – M. Demianiuk (j. angielski)
 7. 7b – M. Demianiuk (j. angielski)

Nieobecna: A. Charko

 1. 6a – E. Derehajło (matematyka)
 2. 4a – D. Andruszkiewicz (j. polski)
 3. 4b- K. Filipiuk (j. polski)
 4. 5a – S. Rowczenia (j. angielski)

16 grudnia 2021 r. – czwartek

Nieobecna: S. Dencikowska

 1. 3a – E. Geresz (e.w.)
 2. 3a – G. Mościbrodzka (e.w.)
 3. 3a – B. Struk (e.w.)
 4. 3a – M. Sawczuk (e.w.)
 5. 8a – S. Rowczenia (j. angielski)

Nieobecna: A. Charko

 1. 6a – A. Iwanek (matematyka)
 2. 4b – R. Sołtysiuk (matematyka)
 3. 5a – R. Sołtysiuk (matematyka)
 4. 5b – R. Sołtysiuk (matematyka)
 5. 7b – R. Sołtysiuk (matematyka)
 6. 7a – świetlica

15 grudnia 2021 r. – środa

Nieobecna: S. Dencikowska

 1. 3a – E. Geresz (e.w.)
 2. 3a – G. Mościbrodzka (e.w.)
 3. 3a – B. Struk (e.w.)
 4. 3a – M. Sawczuk (e.w.)
 5. 8a – S. Rowczenia (j. angielski)

Nieobecna: A. Charko

 1. 5b – J. Szczypek (geografia)
 2. 6a – E. Derehajło (matematyka)
 3. 4b – świetlica

14 grudnia 2021 r. – wtorek

Nieobecna: A. Charko

 1. 5a – E. Derehajło (matematyka)
 2. 4a – E. Derehajło (matematyka)
 3. 5b – E. Derehajło (matematyka)
 4. 7a – D. Andruszkiewicz (j. polski)

Nieobecna: S. Dencikowska

 1. 7b – R. Sołtysiuk (matematyka)
 2. 3a – J. Rusecka (e.w.)
 3. 8a – M. Kowaluk (edb)
 4. 3a – M. Wasilewska

13 grudnia 2021 r. – poniedziałek

Nieobecna: A. Charko

 1. 4a – A. Iwanek (matematyka)
 2. 7b – E. Geresz (muzyka)

Nieobecna: S. Dencikowska

 1. 3a – J. Rusecka (e.w.)
 2. 3a – J. Rusecka (e.w.)
 3. 3a – M. Sawczuk (e.w.)
 4. 3a – B. Struk (e.w.)
 5. 3a – B. Struk (e.w.)
 6. 7a – E. Derehajło (fizyka)

10 grudnia 2021 r. – piątek

Nieobecna: G. Mościbrodzka

 1. 2a – M. Stawska (e.w.)
 2. 2a – B. Struk (e.w.)
 3. 2a – J. Rusecka (e.w.)
 4. 2a – J. Rusecka (e.w.)

Nieobecna: A. Iwanek

 1. 4a – E. Derehajło (matematyka)
 2. 8b – D. Andruszkiewicz (j. polski)
 3. 5b – informatyka całość
 4. 7a – informatyka całość

09 grudnia 2021 r. – czwartek

Nieobecna: G. Mościbrodzka

 1. 2a – J. Rusecka (e.w.)
 2. – S. Dencikowska (e.w.)
 3. 2a – M. Wasilewska (e.w.)
 4. 2a- M. Wasilewska (e.w.)

Nieobecna: A. Iwanek

 1. 4a – E. Derehajło (matematyka)
 2. 8b – informatyka całość
 3. 8a – R. Sołtysiuk (matematyka)
 4. – 8a – świetlica

08 grudnia 2021 r. – środa

Nieobecna: G. Mościbrodzka

 1. 2a – J. Rusecka (e.w.)
 2. 2a – B. Struk (e.w.)
 3. 2a – M. Sawczuk (e.w.)
 4. 2a – świetlica

Nieobecna: A. Iwanek

 1. 8a – informatyka całość
 2. 4b – S. Rowczenia (j. angielski)
 3. 8b – M. Demianiuk (j. angielski)
 4. 8a – J. Szczypek (biologia)
 5. 7b – informatyka całość
 6. 4a – informatyka całość
 7. 8ab – świetlica

03 grudnia 2021 r. – piątek

Nieobecna: E. Derehajło

 1. 8a – R. Sołtysiuk (matematyka)
 2. 8b – R. Sołtysiuk (matematyka)
 3. 4a – R. Sołtysiuk (matematyka)
 4. 6a – M. Demianiuk (j. angielski)

Nieobecna: G. Mościbrodzka

 1. 2a – M. Stawska (e.w.)
 2. 2a – B. Struk (e.w.)
 3. 2a – J. Rusecka (e.w.
 4. 2a – J. Rusecka (e.w.

02 grudnia 2021 r. czwartek

Nieobecna: E. Derehajło

 1. 6a – R. Sołtysiuk (matematyka)
 2. 7a – R. Sołtysiuk (matematyka)
 3. 4ab – świetlica

Nieobecna: G. Mościbrodzka

 1. 2a – E. Chwedoruk
 2. 2a – S. Dencikowska (e.w.)
 3. 2a – M. Wasilewska (e.w.)
 4. 2a – M. Wasilewska (e.w.)

01 grudnia 2021 r. – środa

Nieobecna: E. Derehajło

 1. 8b – S. Rowczenia
 2. 7b – S. Rowczenia (j. angielski)
 3. 6a –
 4. 4a –
 5. 6a – świetlica
 6. 4a – świetlica

Nieobecna G. Mościbrodzka

 1. 2a – J. Rusecka (e.w.)
 2. 2a – B. Struk (e.w.)
 3. 2a – M. Sawczuk (e.w.)
 4. 2a – świetlica

30 listopada 2021 r. – wtorek

Nieobecna: E. Derehajło

 1. 6a – R. Sołtysiuk (matematyka)
 2. 4a – M. Demianiuk (j. angielski)
 3. 6a – świetlica
 4. 8a – D. Andruszkiewicz (j. polski)

Nieobecna: G. Mościbrodzka

 1. 2a – J. Rusecka (e.w.)
 2. 2a – J. Rusecka (e.w.)
 3. 2a – J. Rusecka (e.w.)
 4. 2a – M. Stawska (e.w.)

29 listopada 2021 r. – poniedziałek

Nieobecna: E. Derehajło

 1. 4a – J. Szczypek (matematyka)
 2. 6a – S. Rowczenia (j. angielski)
 3. 7a – P. Woźniak (wf)
 4. 7b – A. Iwanek (fizyka)

Nieobecna: G. Mościbrodzka

 1. 2a – M. Sawczuk (e.w.)
 2. 2a – B. Struk (e.w.)
 3. 2a – B. Struk (e.w.)

26 listopada 2021 r. – piątek

Nieobecna: E. Derehajło

 1. 8a – R. Sołtysiuk (matematyka)
 2. 8b – R. Sołtysiuk (matematyka)
 3. 4a – R. Sołtysiuk (matematyka)
 4. 6a – M. Demianiuk (j. angielski)

Nieobecna: M. Sawczuk

 1. 2b – M. Stawska – (e.w.)
 2. 2b – B. Struk – (e.w.)
 3. 2b – J. Rusecka (e.w.)
 4. 2b – J. Rusecka (e.w.)

25 listopada 2021 r. – czwartek

Nieobecna: A. Iwanek

 1. 4b – uczy
 2. 8b – informatyka cała klasa
 3. 8a – M. Horbowicz (chemia)
 4. 8a – świetlica

Nieobecna: E. Derehajło

 1. 6a – R. Sołtysiuk – Matematyka)
 2. 7a – R. Sołtysiuk (matematyka)
 3. 4ab – świetlica

Nieobecna: M. Sawczuk

 1. 2b – J. Rusecka (e.w.)
 2. 2b – S. Dencikowska (e.w.)
 3. 2b – G. Mościbrodzka (e.w.)
 4. 2b – M. Wasilewska (e.w.)

24 listopada 2021 r. – środa

Nieobecna: E. Derehajło

 1. 8b – M. Horbowicz (chemia)
 2. 7b – M. Kowaluk (historia)
 3. 6a – M. Kowaluk (historia)
 4. 4a – J. Szczypek (matematyka)
 5. 6a – świetlica
 6. 4a – świetlica

Nieobecna: M. Sawczuk

 1. 2b – J. Rusecka (e.w.)
 2. 2b – G. Mościbrodzka (e.w.)
 3. 2b – B. Struk (e.w.)
 4. 2b –
 5. 2b – świetlica

23 listopada 2021 r. – wtorek

Nieobecna: M. Sawczuk

 1. 2b – J. Rusecka (e.w.)
 2. 2b – J. Rusecka (e.w.)
 3. 2b – J. Rusecka (e.w.)
 4. 2b – M. Wasilewska (e.w.)

22 listopada 2021 r. – poniedziałek

Nieobecna: R.Sołtysiuk

 1. 5b – J. Szczypek (biologia)
 2. 5a – S. Rowczenia (j. angielski)
 3. 7b – P. Woźniak (wf)
 4. 7a – S. Rowczenia (j. angielski)
 5. 5b – świetlica
 6. 7b – A. Charko (technika)
 7. 7ab – świetlica

Nieobecna: M. Sawczuk

 1. 2b – J. Rusecka (e.w.)
 2. 2b – J. Rusecka (e.w.)
 3. 2b – M. Wasilewska (e.w.)
 4. 2b – Swietlica

19 listopada 2021 r. – piątek

Nieobecna: R. Sołtysiuk

 1. 7b – A. Iwanek (matematyka)
 2. 5a – świetlica
 3. 7a – J. Szczypek (geografia)

Nieobecna: M. Sawczuk

 1. 2b – M. Stawska (e.w.)
 2. 2b – B. Struk (e.w.)
 3. 2b – J. Rusecka (e.w.)
 4. 2b – J. Rusecka (e.w.)

18 listopada 2021 r. – czwartek

Nieobecna: R. Sołtysiuk

 1. 5b – E. Derehajło (matematyka)
 2. 5a – E. Derehajło (matematyka)
 3. 7b – E. Derehajło (matematyka)

Nieobecna: M. Sawczuk

 1. 2b – J. Rusecka (e.w.)
 2. 2b – S. Dencikowska (e.w.)
 3. 2b – G. Mościbrodzka (e.w.)
 4. 2b – M. Wasilewska (e.w.)

17 listopada 2021 r. – środa

Nieobecna: R. Sołtysiuk

 1. 5b – M. Kowaluk (historia)
 2. 5a – M. Kowaluk (historia)
 3. 7a – M. Kowaluk (historia)
 4. 7b – J. Szczypek (geografia)
 5. 5a – świetlica
 6. 5b – świetlica

Nieobecna: M. Sawczuk

 1. 2b – J. Rusecka (e.w.)
 2. 2b – G. Mościbrodzka (e.w.)
 3. 2b – B. Struk (e.w.)
 4. – 2b – świetlica

16 listopada 2021 r. – wtorek

Nieobecna: R. Sołtysiuk

 1. 5a – M. Kowaluk (historia)
 2. 5b – M. Demianiuk (j. angielski)
 3. 7a – j. Szczypek (geografia)
 4. 7ab – świetlica

Nieobecna: M. Sawczuk

 1. 2b- J. Rusecka (e.w.)
 2. 2b- J. Rusecka (e.w.)
 3. 2b- J. Rusecka (e.w.)
 4. 2b- M. Stawska (e.w.)

15 listopada 2021 r. – poniedziałek

Nieobecna : M. Sawczuk

 1. 2b – G. Mościbrodzka (e.w.)
 2. 2b – G. Mościbrodzka (e.w.)
 3. 2b- M. Wasilewska (e.w.)
 4. 2b – świetlica

Nieobecna: R. Sołtysiuk

 1. 5b – J. Szczypek (geografia)
 2. 5a – S. Rowczenia (j. angielski)
 3. 7b – P. Woźniak (wf)
 4. 7a – S. Rowczenia (j. angielski)
 5. 5b – świetlica
 6. 7b – A. Charko (plastyka)
 7. 7ab – świetlica

12 listopada 2021 r. – piątek

Nieobecna: A. Iwanek

 1. 4b – E. Derehajło (matematyka)
 2. 8b – D. Andruszkiewicz (j. polski)
 3. 5b – K. Pełka (całość informatyka)
 4. 7a – K. Pełka _całość informatyka)

Nieobecna: J. Szczypek

 1. 5a – A. Charko (plastyka)
 2. 5b – M. Kowaluk (historia)
 3. 4b – M. Kowaluk (historia)
 4. 7b – M. Kowaluk (historia)

Nieobecna: R. Sołtysiuk

 1. 7b – D. Domitrz (wf)
 2. 5a – świetlica
 3. 7a – świetlica

Nieobecna: B. Struk

 1. 1a – M. Stawska (e.w.)
 2. 1a – A. Owczarek – zajęcia z psychologiem
 3. 1a – J. Rusecka (e.w.)

10 listopada 2021 r. – środa

Nieobecna: R. Sołtysiuk

 1. 5b – M. Kowaluk (historia)
 2. 5a – M. Kowaluk (historia)
 3. 7a – A. Hryciuk
 4. 7b – E. Geresz

Nieobecna: J. Szczypek

 1. 6a – S. Rowczenia (j. angielski)
 2. 8a – S. Rowczenia (j. angielski)
 3. 5a – M. Demianiuk (j. angielski)
 4. 5b – E. Chwedoruk
 5. 7a – S. Rowczenia (j. angielski)
 6. 7b – K. Pełka (religia)

Nieobecna: B. Struk

 1. 1a – M. Kępińska (e.w.)
 2. 1a – G. Mościbrodzka (e.w.)
 3. 1a M. Kępińska (e.w.)
 4. 1a – S. Dencikowska (e.w.)

Nieobecna: A. Charko

 1. 5b – K. Pełka (informatyka)
 2. 6a – E. Derehajło (matematyka)
 3. 4b – K. Filipiuk (j. polski)

Nieobecna: J. Rusecka

0 – K. Bazylczuk

0d 6 j.l. do końca – K. Bazylczuk


09 listopada 2021 r. – wtorek

Nieobecna: R. Sołtysiuk

 1. 5a – B. Siko (religia)
 2. 5b – M. Demianiuk (j. angielski)
 3. 7a – B. Siko (religia)
 4. 7ab – świetlica

Nieobecna: J. Szczypek

 1. 4a – E. Derehajło (matematyka)
 2. 8a – E. Derehajło (fizyka)
 3. 8b – E. Derehajło (fizyka)
 4. 7a – K. Filipiuk (j. polski)
 5. 7b – D. Andruszkiewicz (j. polski)

Nieobecna: A. Charko

 1. 5a – A. Iwanek (matematyka)
 2. 4a – A. Iwanek (matematyka)
 3. 5b – M. Kowaluk (historia)
 4. 7a – B. Sijko (religia)

Nieobecna: B. Struk

 1. 1a – J. Rusecka (e.w.)
 2. 1a – J. Rusecka (e.w.)
 3. 1a – J. Rusecka (e.w.)
 4. 1a – S. Rowczenia (j.angielski)
 5. 1a – świetlica

08 listopada 2021 r. – poniedziałek

Nieobecna: B. Struk

 1. 1a – J. Rusecka (e.w.)
 2. 1a – J. Rusecka (e.w.)
 3. 1a – J. Rusecka (e.w.)

Nieobecna: A, Charko

 1. 4a – K. Pełka (informatyka cała klasa)
 2. 7b – E. Derehajło (fizyka)

Nieobecna: J. Szczypek

 1. 6a – E. Derehajło (matematyka)
 2. 7a S. Rowczenia (j. angielski)
 3. 4a – A. Hryciuk
 4. 5b – A. Iwanek (matematyka)

Nieobecna: M. Demianiuk

 1. 5b – R. Sołtysiuk (matematyka)
 2. 2a – G. Mościbrodzka (e.w.)
 3. 2b – M. Sawczuk (e.w.)
 4. 5a – P. Woźniak (wf)
 5. 6a – S. Rowczenia (j. angielski)
 6. 4ab – świetlica

05 listopada 2021 r. – piątek

Nieobecna: M. Demianiuk

 1. 4a – R. Sołtysiuk (matematyka)
 2. 5a – R. Sołtysiuk (matematyka)
 3. 4b – R. Sołtysiuk (matematyka)
 4. 6a – R. Sołtysiuk (matematyka)

Nieobecna: J. Szczypek

 1. 5a – A. Hryciuk
 2. 5b – K. Filipiuk (j. polski)
 3. 4b – S. Rowczenia (j. angielski)
 4. 7b – M. Kowaluk (historia)

Nieobecna: A. Charko

 1. 6a – E. Derehajło (matematyka)
 2. 4a – P. Woźniak (wf)
 3. 4b – M. Kowaluk (historia)
 4. 5a – M. Kowaluk (historia)

Informuję, że zajęcia z psychologiem szkolnym nie będą odbywać się do 4 listopada 2021 r. włącznie.


04 listopada 2021 r. – czwartek

Nieobecna: M. Demianiuk

 1. 4a – R. Sołtysiuk 9matematyka)
 2. 5a – R. Sołtysiuk (matematyka)

Nieobecna: J. Szczypek

 1. 4b – A. Iwanek (matematyka)
 2. 7a – A. Iwanek (matematyka)
 3. 8b – E. Derehajło (fizyka)
 4. 7b – R. Sołtysiuk (matematyka)

Nieobecna: A. Charko

 1. 6a – E. Derehajło (godz. z wychowawcą)
 2. 4b – A. Hryciuk
 3. 5a – E. Chwedoruk
 4. 5b – A. Iwanek (matematyka)
 5. 7b – A. Iwanek (matematyka)
 6. 7a – świetlica

03 listopada 2021 r. – środa

Nieobecna: M. Demianiuk

 1. 4a – D. Andruszkiewicz (j. polski)
 2. 2a – G. Mościbrodzka (e.w.)
 3. 2b – M. Sawczuk (e.w.)
 4. 4b – E. Derehajło (matematyka)
 5. 5b – S. Rowczenia (j. angielski)
 6. 5ab – świetlica

Nieobecna: J. Szczypek

 1. 6a – M. Kowaluk (historia)
 2. 8a – M. Kowaluk (historia)
 3. 5a – M. Kowaluk (historia)
 4. 5b – R. Sołtysiuk (matematyka)
 5. 7a – E. Chwedoruk
 6. 7b – D. Andruszkiewicz (j. polski)

Nieobecna: A. Charko

 1. 5b – D. Domitrz (wf)
 2. 6a – S. Dencikowska
 3. 4b- D. Domitrz (wf)

29 października 2021 r. – piątek

Nieobecna: M. Demianiuk

 1. 4a – R. Sołtysiuk (matematyka)
 2. 5a – R. Sołtysiuk (matematyka)
 3. 4b – A. Charko (muzyka)
 4. 6a – K. Filipiuk (j. polski)

Nieobecna: G. Mościbrodzka

 1. 2a – M. Stawska (e.w.)
 2. 2a – B. Struk (e.w.)
 3. 2a – J. Rusecka (e.w.)
 4. 2a – J. Rusecka (e.w.)

Nieobecna: J. Szczypek

 1. 5a – R. Sołtysiuk (matematyka)
 2. 5b – R. Sołtysiuk (matematyka)
 3. 4b – A. Iwanek (matematyka)
 4. 7b – A. Charko (muzyka)

28 października 2021 r. – czwartek

Nieobecna: G. Mościbrodzka

 1. 2a – J. Rusecka (e.w.)
 2. 2a – S. Dencikowska (e.w.)
 3. 2a – M. Wasilewska (e.w.)
 4. S. Dencikowska (e.w.)

Nieobecna: J. Szczypek

 1. 4b – E. Derehajło (matematyka)
 2. 7a – E. Derehajło (fizyka)
 3. 8b – E. Derehajło (fizyka)
 4. 7b – R. Sołtysiuk (matematyka)

27 października 2021 r. – środa

Nieobecna: J. Szczypek

 1. 6a – A. Charko (technika)
 2. 8a – M. Kowaluk (edb)
 3. 5a – A. Charko (muzyka)
 4. 5b – E. Derehajło (matematyka)
 5. 7a – S. Rowczenia (j. angielski)
 6. 7b – świetlica

Nieobecna: G. Mościbrodzka

 1. 2a – J. Rusecka (e.w.)
 2. 2a – B. Struk (e.w.)
 3. 2a – M. Sawczuk (e.w.)
 4. 2a – świetlica

Nieobecny: D. Domitrz

 1. 7a – M. Kowaluk (historia cała klasa), 7b – wf cała klasa
 2. 5b – A. Charko (muzyka)
 3. 4a – M. Demianiuk (j. angielski)
 4. 5a – R. Sołtysiuk (matematyka)

26 października 2021 r. – wtorek

Nieobecna: A. Iwanek

 1. 4b – M. Kowaluk (historia)
 2. 8a – R. Sołtysiuk (matematyka)
 3. 8b – D. Andruszkiewicz (j. polski)
 4. 4b – świetlica

Nieobecny: D. Domitrz

 1. 4a – K. Filipiuk (j. polski)
 2. 5a – M. Demianiuk (j. angielski)
 3. 8a – wf razem cała klasa
 4. 8b – wf razem cała klasa

Uczniowie klas 1a, 2a i 2b, którzy nie jadą na wycieczkę uczą się razem z klasą 1b.


25 października 2021 r.- poniedziałek

Nieobecna: G. Mościbrodzka

 1. 2a – M. Sawczuk (e.w.)
 2. 2a – M. Wasilewska (e.w.)
 3. 2a – S. Rowczenia (j. angielski)

Nieobecny: D. Domitrz

 1. 7a – M. Kowaluk (historia)
 2. 5a – M. Kowalik (historia)
 3. 4a – K. Pełka (informatyka cała klasa)
 4. 5b – P. Woźniak (wf)
 5. 8a – cała klasa razem
 6. 8b – cała klasa razem

Nieobecna: S. Dencikowska

 1. 3a – uczy
 2. 3a – uczy
 3. 3a – uczy
 4. 3a – B. Struk (e.w.)
 5. 3a – B. Struk (e.w.)
 6. 7a – E. Derehajło (fizyka)

Nieobecna: A. Iwanek

 1. 4b – E. Derehajło (matematyka)
 2. 8a – J. Szczypek (biologia)
 3. 8b – S. Rowczenia (j. angielski)
 4. 4b – informatyka cała klasa
 5. 5a – informatyka cała klasa
 6. 8b – świetlica

22 października 2021 r. – piątek

Nieobecny: D. Domitrz

 1. 7b – E. Derehajło (fizyka)
 2. 5b – P. Woźniak (wf)
 3. 8a – wf cała klasa razem
 4. 8b – wf cała klasa razem

21 października 2021 r. – czwartek

Nieobecny: D. Domitrz

 1. 7a – muzyka z 7 j.l. (cała klasa)
 2. 4a – A. Iwanek (matematyka)
 3. 5a – S. Rowczenia (j. angielski)
 4. 8a – wf cała klasa razem
 5. 5b – R. Sołtysiuk (matematyka)
 6. 8b – wf cała klasa razem

20 października 2021 r. – środa

Nieobecny: D. Domitrz

 1. 7a – D. Andruszkiewicz (wf)
 2. 5b – M. Kowaluk (historia)
 3. 4a – wycieczka
 4. 5a – R. Sołtysiuk (matematyka)

Nieobecna: K. Filipiuk

 1. 4b – wycieczka
 2. 4a – wycieczka
 3. 5b – P. Woźniak (wf)
 4. 6a – E. Derehajło (matematyka)
 5. 4a – wycieczka

Nieobecna: A. Iwanek

 1. 8 – informatyka cała klasa
 2. 4b – wycieczka
 3. 8b – M. Kowaluk (historia)
 4. 8a – B. Sijko (religia)
 5. 7b – informatyka cała klasa
 6. 4a – uczy
 7. 8ab – uczy

19 października 2021 r. – wtorek

Osoby z klas 8a i 8b nie jadące na wycieczkę ucz się razem z 7b

Nieobecna: D. Andruszkiewicz

 1. 8a – wycieczka
 2. 7a – J. Szczypek (geografia)
 3. 7b – S. Dencikowska (j. rosyjski)
 4. 5a – A. Iwanek (matematyka)
 5. 8b wycieczka

Nieobecna: M. Kowaluk

 1. 5b – K. Pełka (religia)
 2. 6a – S. Rowczenia (j. angielski)
 3. 8b – wycieczka
 4. 8a – wycieczka
 5. 4a – świetlica
 6. 6a – świetlica

Nieobecna: R. Sołtysiuk

 1. 5a – J. Szczypek (geografia)
 2. 5b – A. Iwanek (matematyka)
 3. 7a – D. Domitrz (wf)
 4. 7ab – świetlica

Nieobecna: K. Filipiuk

 1. 6a – E. Derehajło (matematyka)
 2. 5b – E. Derehajło (matematyka)
 3. 4a – E. Derehajło (matematyka)
 4. 4b – M. Demianiuk (j. angielski)
 5. 5ab – świetlica

18 października 2021 r. – poniedziałek

Nieobecna: K. Filipiuk

 1. 4a – E. Derehajło (matematyka)
 2. 4b – J. Szczypek (przyroda)
 3. 5b – S. Rowczenia (j. angielski)
 4. 6a – P. Woźniak (wf)
 5. 4b- A. Iwanek (matematyka)
 6. 4ab – świetlica

15 października 2021 r. – piątek

Nieobecna: E. Derehajło

 1. 8a – S. Rowczenia (j. angielski)
 2. 8b – S. Rowczenia (j. angielski)
 3. 4a – S. Rowczenia (j. angielski)
 4. 6a – S. Rowczenia (j. angielski)

Nieobecna : A. Iwanek

 1. 4b – S. Rowczenia (j. angielski)
 2. 8b – D. Andruszkiewicz (j. polski)
 3. 5b – informatyka cała klasa
 4. 7a – informatyka cała klasa

13 października 2021 r. – środa

Nieobecna: E. Derehajło

 1. 8b – M. Kowaluk (historia)
 2. 7b – M. Kowaluk (historia)
 3. 6a – M. Kowaluk (historia)
 4. 4a – J. Szczypek (przyroda)
 5. 6a – świetlica
 6. 4a – świetlica

12 października 2021 r. – wtorek

Nieobecna: A. Hryciuk

8. 8b – świetlica

Nieobecna: D. Andruszkiewicz

 1. 8a – A. Iwanek (matematyka)
 2. 7a – A. Iwanek (matematyka)
 3. 7b – M. Kowaluk (historia)
 4. 5a – wycieczka
 5. 8b – uczy

Nieobecna: J. Szczypek

 1. 4a – M. Kowaluk (historia)
 2. 8a – K. Filipiuk (j. polski)
 3. 8b – A. Charko
 4. 7a – R. Sołtysiuk (matematyka)
 5. 7b – R. Sołtysiuk (matematyka)

Uczniowie klasy 5a, którzy nie jadą na wycieczkę w tym dniu uczą się razem z klasą 6a zgodnie z planem tej klasy.

Nieobecna: M. Demianiuk

 1. 4b – A. Charko (plastyka)
 2. 5a – wycieczka
 3. 6a – R. Sołtysiuk (matematyka)
 4. 5b – wycieczka
 5. 6a – świetlica

7 października 2021 r. – czwartek

Nieobecna: D. Andruszkiewicz

 1. 8a – E. Derehajło (fizyka)
 2. 7a – E. Derehajło (fizyka)
 3. 5a – M. Demianiuk (j.polski)
 4. 8b – uczy
 5. 7b – uczy
 6. 8a – uczy

5 października 2021 r. – wtorek

Nieobecny: P. Woźniak

 1. 4b – K. Filipiuk (j. polski)
 2. 6a – M. Demianiuk (j. angielski)
 3. 8a – wf cała klasa
 4. 8b – wf cała klasa

4 października 2021 r. – poniedziałek

Nieobecny: D. Domitrz

 1. 7a – E. Derehajło (fizyka)
 2. 5a – J. Szczypek (geografia)
 3. 4a – S. Rowczenia (j. angielski)
 4. 5b – P. Woźniak (wf)
 5. 8a – wf cała klasa
 6. 8b – wf cała klasa

1 października 2021 r. – piątek

Nieobecna: A. Iwanek

 1. 4b – R. Sołtysiuk (matematyka)
 2. 8b – Woźniak P. (wf)
 3. 5b – informatyka cała klasa
 4. 7a – informatyka cała klasa

Nieobecna: D. Andruszkiewicz

 1. 5a – E. Derehajło (matematyka)
 2. 7b – R. Sołtysiuk (matematyka)
 3. 8a – M. Kowaluk (wos)
 4. 8b – M. Kowaluk (wos)
 5. 7a – E. Derehajło (fizyka)

Nieobecna: M. Demianiuk

 1. 4a – J. Rusecka
 2. 5a – R. Sołtysiuk (matematyka)
 3. 4b – A. Charko (muzyka)
 4. 6a – R. Sołtysiuk (matematyka)

30 września 2021 r. – czwartek

Nieobecna: D. Andruszkiewicz

 1. 8a – E. Derehajło (fizyka)
 2. 7a – E. Derehajło (fizyka)
 3. 5a – R. Sołtysiuk (matematyka)
 4. 8b – R. Sołtysiuk (matematyka)
 5. 7b – R. Sołtysiuk (matematyka)
 6. 8a – K. Filipiuk (j.polski)

Nieobecna: A. Iwanek

 1. 4b – A. Charko (plastyka)
 2. 8b – informatyka cała klasa
 3. 8a – P. Woźniak (wf)
 4. 8a – świetlica

Nieobecna: M. Demianiuk

 1. 4a – P. Woźniak (wf)
 2. 5a – B. Sijko (religia)

29 września 2021 r. – środa

Nieobecna: A. Iwanek

 1. 8a – informatyka cała klasa
 2. 4b – S. Rowczenia (j. angielski)
 3. 8b – A. Charko
 4. 8a – K. Pełka (religia)
 5. 7b – informatyka cała klasa
 6. 4a – informatyka cała klasa
 7. 8ab – świetlica

Nieobecna: D. Andruszkiewicz

 1. 8b – M. Kowaluk (historia)
 2. 8a – M. Kowaluk (historia)
 3. 5a – J. Szczypek (geografia)
 4. 7a – R. Sołtysiuk (matematyka)
 5. 7b – S. Rowczenia (j. angielski)

Nieobecna: M. Demianiuk

 1. 4a – S. Rowczenia (j. angielski)
 2. 2a – G. Mościbrodzka (e.w.)
 3. 2b – M. Sawczuk (e.w.)
 4. 4b – E. Derehajło (matematyka)
 5. 5b – D. Domitrz (wf)
 6. 5ab – świetlica

28 września 2021 r. – wtorek

Nieobecna: D. Andruszkiewicz

 1. 8a – E. Derehajło (fizyka)
 2. 7a – E. Derehajło (fizyka)
 3. 7b – E. Derehajło (fizyka)
 4. 5a – R. Sołtysiuk (matematyka)
 5. 8b – J. Szczypek (biologia)

Nieobecna: M. Demianiuk

 1. 4b – A. Iwanek (matematyka)
 2. 5a – A. Iwanek (matematyka)
 3. 6a – wdż z 7 j.l.
 4. 5b – K. Filipiuk (j. polski)
 5. 6a – świetlica

24 września 2021 r. – piątek

Nieobecna: J. Szczypek

 1. 5a – A. Charko (technika)
 2. 5b – R. Sołtysiuk (matematyka)
 3. 4b – A. Iwanek (matematyka)
 4. 7b – A. Iwanek (matematyka)

20 września 2021 r. – poniedziałek

Nieobecna: G. Mościbrodzka

 1. 2a – M. Sawczuk (e.w.)
 2. 2a – B. Struk (e.w.)
 3. 2a – B. Struk (e.w.)

17 września 2021 r. – piątek

Nieobecna: G. Mościbrodzka

 1. 2a – J. Rusecka (e.w.)
 2. 2a – J. Rusecka (e.w.)
 3. 2a – J. Rusecka (e.w.)
 4. 2a – J. Rusecka (e.w.)

14 września 2021 r. – wtorek

Nieobecny: D. Domitrz

 1. 4a – K. Filipiuk (j. polski)
 2. 5a – D. Andruszkiewicz (j. polski)
 3. 8a – J. Szczypek (biologia – cała klasa)
 4. 8b – J. Szczypek (biologia – cała klasa)

Nieobecny: P. Woźniak

 1. 4b – A. Charko (muzyka)
 2. 6a – M. Demianiuk (j. angielski)
 3. 8a – J. Szczypek (biologia – cała klasa)
 4. 8b – J. Szczypek (biologia – cała klasa)

09 września 2021 r. – czwartek

Nieobecna: A. Iwanek

 1. 4b – wycieczka
 2. 8b – A. Charko (informatyka)
 3. 8a – M. Demianiuk (j. angielski)

Nieobecna: K. Filipiuk

 1. 6a – B. Sijko (j. polski)
 2. 5b – D. Domitrz (wf)
 3. 4a – wycieczka
 4. 4a – wycieczka
 5. 4b – wycieczka
 6. 4ab – uczy