Warsztaty tkackie


W dniu 9 listopada 2018 roku w naszej szkole odbyły się warsztaty tkackie w ramach projektu „Nadbużańskie perebory” prowadzone przez panią Bożenę Pawlinę-Maksymiuk, Agnieszkę Demidowicz oraz Jolantę Zając z Nadbużańskiego Uniwersytetu Ludowego w Husince. Panie zapoznały uczniów klas szóstych i piątych z podstawami tkactwa tradycyjnego ze szczególnym uwzględnieniem perebora, jako elementu charakterystycznego dla regionu Południowego Podlasia.

Uczniowie z zainteresowaniem uczestniczyli w zajęciach  upowszechniających tradycyjne rękodzieło i rzemiosło, które rozwijać będą na lekcjach techniki ( klasy 5 ) i zajęciach pozalekcyjnych.

Opiekę nad warsztatami sprawowała pani Agnieszka Charko.