V etap Bialskiej Ligi Matematyczno-FizycznejW dniu 26 marca 2019 r. odbył się V etap Bialskiej Ligi Matematyczno- Fizycznej.

Zakres materiału dla klasy VII szkoły podstawowej:

Zakres materiału:

 1. Matematyka- figury przestrzenne
 • siatki graniastosłupów, pole powierzchni
 • objętość i jednostki objętości
 • odcinki i kąty w graniastosłupach
 • przekroje graniastosłupów
 1. Fizyka- hydrostatyka i aerostatyka
 • parcie, ciśnienie, jednostki ciśnienia
 • ciśnienie atmosferyczne i hydrostatyczne
 • prasa hydrauliczna
 • równowaga cieczy w naczyniach połączonych
 • siła wyporu, prawo Archimedesa
 • warunki pływania ciał
 • termodynamika
 • pierwsza zasada termodynamiki i wypadki szczególne
 • rozszerzalność temperaturowa ciał
 • ciepło właściwe
 • ciepło topnienia, krzepnięcia, parowania i skraplania
 • wykresy zależności

Zakres materiału dla klasy III gimnazjum:

 1. Matematyka- figury przestrzenne
 • siatki graniastosłupów i ostrosłupów, pole powierzchni
 • objętość i jednostki objętości
 • odcinki i kąty w graniastosłupach i ostrosłupach
 • przekroje graniastosłupów i ostrosłupów
 • bryły obrotowe
 • walec, stożek, kula
 • siatka, pole powierzchni, jednostki pola
 • objętość, wzory, jednostki objętości
 • przekroje brył obrotowych
 1. Fizyka- hydrostatyka i aerostatyka
 • parcie, ciśnienie, jednostki ciśnienia
 • ciśnienie atmosferyczne i hydrostatyczne
 • prasa hydrauliczna
 • równowaga cieczy w naczyniach połączonych
 • siła wyporu, prawo Archimedesa
 • warunki pływania ciał
 • termodynamika
 • pierwsza zasada termodynamiki i wypadki szczególne
 • rozszerzalność temperaturowa ciał
 • ciepło właściwe
 • ciepło topnienia, krzepnięcia, parowania i skraplania
 • wykresy zależności
 • bilans cieplny

W kategorii klas siódmych:

 • VIII miejsce Jakub Juszkiewicz
 • IX miejsce Wojciech Dudek

W kategorii klas III gimnazjum

 • V miejsce Wiktoria Adamiuk
 • VII miejsce Karina Dudko
 • VIII miejsce Natalia Robak
 • IX miejsce Konrad Sienkiewicz

Opiekunowie uczniów: Romualda Sołtysiuk i Anna Iwanek