Turniej „Młodzież zapobiega pożarom”

21 marca 2019 roku w świetlicy KM PSP w Białej Podlaskiej odbyły się eliminacje powiatowe XLII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. W eliminacjach powiatowych, które otworzył  bryg. Marek Chwalczuk Z-ca Komendanta Miejskiego PSP, udział wzięli:  Mariusz Filipiuk Starosta Bialski, Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Białej Podlaskiej Marek Uściński, Bożena Krzyżanowska z Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Dorota Wojcieszuk z PT KRUS Biała Podlaska.

W zmaganiach powiatowych wzięło udział dwoje uczniów z naszej szkoły: Szymon Ochnik i Weronika Kowaluk.

Eliminacje powiatowe składały się z dwóch etapów:

I etap –  test pisemny składający się z 30 pytań, który pisali wszyscy uczestnicy,

II etap – to finał ustny do którego weszło po trzech uczestników z każdej grupy wiekowej, którzy uzyskali największą ilość punktów z testu pisemnego oraz z przeprowadzonej dogrywki w I i II grupie.

W grupie I szkół podstawowych piąte nagrodzone miejsce zajął Szymon Ochnik.

Na zakończenie eliminacji wręczono dyplomy oraz pamiątkowe upominki z nadrukiem dotyczącym konkursu dla wszystkich uczestników za udział w eliminacjach. Opiekunowie za przygotowanie zawodników otrzymali okolicznościowe podziękowania oraz upominki. Ponadto laureaci 5 miejsc poszczególnych grup wiekowych otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego i AGD ufundowane przez Starostę Bialskiego,  KRUS Placówkę Terenową w Białej Podlaskiej i Oddział Powiatowy ZOSP RP.

Podczas przerwy w trakcie której komisja sprawdzała testy pisemne, uczestnicy turnieju mieli okazję zobaczyć sprzęt będący na wyposażeniu JRG  w Białej Podlaskiej.

Uczniów do konkursu przygotowała pani Agnieszko Charko.