Spotkanie z policjantem uczniów klas 1-3


W dniu 21 stycznia 2019 r. na zaproszenie pedagoga szkolnego pani Edyty Chwedoruk w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie odbyło się spotkanie z przedstawicielem policji, oddelegowanym przez komendę miejską policji w Janowie Podlaskim w ramach profilaktyki „Bezpieczne ferie zimowe” oraz „Bezpieczeństwo w sieci”.

Funkcjonariusz przeprowadził pogadankę dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej pt. „Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia….” Prezentacja obejmowała zasady bezpieczeństwa w sieci, w szkole, w domu, na ulicy itp. oraz podstawowe reguły prawa cywilnego i karnego – w konwencji odpowiedniej dla grupy uczniów. Pan policjant przedstawił również tematykę przestępczości nieletnich i wykonanych kar orzeczonych przez sądy dla nieletnich oraz sądy powszechne.

Dzięki temu spotkaniu uczniowie:

  • poznali zasady bezpiecznego poruszania się po Internecie,
  • poznali prawa oraz obowiązki w sieci,
  • potrafią rozpoznawać zagrożenia związane z wykorzystaniem dostępnych w sieci usług i narzędzi,
  • świadomie i odpowiedzialnie mogą analizować swoje zachowanie podczas przerw, na lekcji, w drodze powrotnej do domu, podczas zabaw z rówieśnikami,
  • wiedzą co im grozi w razie impulsywnych, nieprzemyślanych zachowań.