Rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego to ważny dzień w życiu każdego ucznia.     3 września uczniowie pożegnali wakacje, a przywitali nowy rok szkolny 2018/2019. 

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 8.00 mszą świętą w kościele parafialnym w Konstantynowie. Następnie w hali gimnastycznej szkoły odbył się apel, który rozpoczął wójt gminy Konstantynów Romuald Murawski. Pan wójt wręczył akt powierzenia funkcji dyrektora szkoły pani Irenie Mertowskiej. Następnie głos zabrała pani dyrektor, która serdecznie powitała wszystkich przybyłych gości, uczniów, rodziców oraz grono pedagogiczne.

Po części oficjalnej rozpoczęcia roku szkolnego, uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami klas.