Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

W związku z rozpoczęciem rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020 prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Wójta Gminy Konstantynów wraz z Załącznikiem nr 2Poniżej zamieszczona jest Uchwała Rady Gminy Konstantynów w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Konstantynów.