Program obchodów Dnia Dziecka

30 maja 2019 roku (czwartek) odbędzie się w Szkole Podstawowej im. A.Mickiewicza Dzień Dziecka zorganizowany przez Dyrekcję, Nauczycieli i Radę Rodziców.

W tym dniu uczniowie będą mieli możliwość ciekawego spędzenia czasu i wygrania atrakcyjnych nagród ufundowanych przez hojnych sponsorów.

Zachęcamy do zapoznania się z programem tego dnia, listą nagród i zasadami ich przyznawania.

Lista nagród i zasady ich przyznawania