OŚRODKI I INSTYTUCJE ŚWIADCZĄCE POMOC DZIECKU I RODZINIE


 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – ul. Brzeska 41 Biała Podlaska tel. 83 343 29 82
 2. Środowiskowy Punkt Konsultacyjny ( przyjmują w nim: kurator sadowy, specjalista psychoterapii uzależnień, asystent sędziego, psycholog, pedagog, doradca zawodowy) ul. Leszczynowa 16 Biała Podlaska tel. 83 411 57
 3. Punkt Konsultacyjno- Interwencyjny dla Osób z Problemem Alkoholowym i Ich Rodzin oraz osób Uwikłanych w Przemoc w rodzinie prowadzony przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta „ Krokus” (poradnictwo prawne, psychologiczne) ul. Stacyjna 6 Biała Podlaska tel. 83 344 47 32
 4. Poradnia prowadzona przez Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” ul. Stacyjna 6 Biała Podlaska tel. 83 342 21 98
 5. Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ul.  Warszawska 12 c Biała Podlaska tel. 83 343 31 23
 6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie
 7. Ogólnopolski telefon zaufania narkotyki-narkomania ( profesjonalna pomoc w zakresie informacji, porad, wsparcia psychologicznego dla osób uzależnionych od narkotyków, osób okazjonalnie używających narkotyków, rodziców, przyjaciół , nauczycieli i wszystkich zainteresowanych problemem narkomanii)

801 199 990 ( codziennie od 16 do 21)

 1. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Pon.- sob. 12.00 – 2.00 116 111 ( linii telefonicznej towarzyszy również strona www.116111.pl , która umożliwia zadawanie pytań on-line)
 2. Pomarańczowa linia ( program informacyjno-konsultacyjny dla rodziców dzieci pijących alkohol i zażywających narkotyki. Celem głównym programu jest wstępna konsultacja telefoniczna lub on- line i pomoc w dotarciu do specjalistycznych placówek zajmujących się tego typu problematyką) 801 140 068 ( pomoc@pomaranczowalinia.pl)
 3. Telefon Zaufania ( pomoc dla rodziców, nauczycieli, którzy potrzebują pomocy w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych, takich jak: agresja, przemoc w szkole, wykorzystywanie seksualne, uzależnienia, depresja, zaburzenia odżywiania itp.) 0800 100 100 ( pomoc@800100100.pl)
 4. Telefon zaufania dla kobiet w ciąży i rodziny 085 732 22 22 Pon.-ptk. 15.00-17.00
 5. Dziecięcy Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka ( 8.15-20.00) 800 12 12 12
 6. Antydepresyjny Telefon Zaufania Centrum Itaka (poniedziałek, czwartek 17.00-20.00) 22 654 40 41
 7. Telefon Fundacji ITAKA w sprawie zaginionego dziecka i nastolatka ( telefon skierowany do młodzieży i dzieci, które uciekły z domu lub planują ucieczkę, które chciałyby porozmawiać o swoich problemach, potrzebują pomocy i wsparcia, nie wiedzą jak wrócić do domu. To również telefon dla rodziców, opiekunów, nauczycieli w sprawach zaginionego dziecka) 116 000 czynny całą dobę, 7 dni w tygodniu, pomoc bezpłatna)
 8. Kryzysowy Telefon Zaufania Instytutu Psychologii zdrowia ( bezpłatna linia telefoniczna czynna codziennie od. 14.00 do 22.00; przeznaczona dla osób w kryzysie emocjonalnym, samotnym, cierpiącym z powodu depresji, bezsenności, chronicznego stresu, także dla rodziców potrzebujących wsparcia w procesie wychowawczym, osób niepełnosprawnych) 116 123
 9. Telefon zaufania dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych, np. uzależnionych od hazardu, internetu, seksu, jedzenia oraz dla osób zastanawiają się, czy mają problem z uzależnieniami behawioralnymi. Dla osób bliskich osobom uzależnionym – rodziny, przyjaciół, znajomych. 801 889 880 codziennie od 17.00-22.00
 10. Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ( wsparcie w sytuacji przemocy w rodzinie) 800 120 226 ( pon.-pt. 9.30-15.30)
 11. Niebieska linia (ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie) 22 668 70 00 ( pogotowie@niebieskalinia.pl) -pon.-pt. 12.00-18.00 sob.nd.10.00- 16.00