Organizacja egzaminu ósmoklasisty

Autobus szkolny rano będzie przywoził uczniów na 8.30.

Rozkład autobusu szkolnego rano w czasie egzaminów:

  • Antolin 7.30
  • Gnojno 7.35
  • Witoldów 7.50
  • Peredyło 8.00
  • Jakówki Witoldów 8.05
  • Zakalinki 8.15
  • Zakalinki 8.25

Autobus szkolny rozpocznie odwożenie po egzaminie.

Uczniowie do szkoły przychodzą na godz. 8.30.

Listy uczniów piszących w poszczególnych salach będą wywieszone na drzwiach.

Uczniowie będą wpuszczani do sali wg listy. Egzamin rozpoczyna się punktualnie o 900

Torebki, plecaki, telefony i inne zbędne rzeczy należy zostawić w sali nr 11.

UWAGA Uczniowie, którzy nie będą wracać autobusem szkolnym proszeni są o poinformowanie o tym fakcie nauczyciela dyżurującego na świetlicy.

15.04.2019r. (poniedziałek) Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

16.04.2019r. (wtorek) Egzamin ósmoklasisty z matematyki

17.04.2019r. (środa) Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego

  • Sala numer 1 (nr 20) j. angielski
  • Sala numer 2 (nr 19) j. angielski
  • Sala numer 3 (nr 23) j. angielski