Organizacja egzaminu gimnazjalnego

Autobus szkolny rano będzie przywoził uczniów na 8.30, Garden bez zmian.

Rozkład autobusu szkolnego rano w czasie egzaminów:

 • Antolin 7.30
 • Gnojno 7.35
 • Witoldów 7.50
 • Peredyło 8.00
 • Jakówki Witoldów 8.05
 • Zakalinki 8.15
 • Zakalinki 8.25

Po południu Komarno odjeżdża: o godz. 1315 i 1400 (osoby, które piszą dłużej) – w środę i czwartek oraz   1026 i 1221 (osoby, które piszą dłużej) – w piątek. Autobus szkolny rozpocznie odwożenie po egzaminie ok. godz. 1300 w środę i czwartek, w piątek wcześniej.

Uczniowie do szkoły przychodzą na godz. 8.30.

Listy uczniów piszących w poszczególnych salach będą wywieszone na drzwiach.

Uczniowie będą wpuszczani do sali wg listy. Pierwsza część egzaminu rozpoczyna się punktualnie o 900

Uczniowie w czasie przerwy nie opuszczają terenu szkoły bez zgody nauczyciela.

Druga część rozpoczyna się o godz.1100, uczniowie będą wpuszczani do sali o godz.1045

Torebki, plecaki, telefony i inne zbędne rzeczy należy zostawić w sali nr 11.

UWAGA Uczniowie, którzy nie będą wracać autobusem szkolnym proszeni są o poinformowanie o tym fakcie nauczyciela dyżurującego na świetlicy.

10.04.2019r. (środa) Egzamin gimnazjalny w części humanistycznej

11.04.2019r. (czwartek) Egzamin gimnazjalny w części matematyczno – przyrodniczej

12.04.2019r. (piątek) Egzamin gimnazjalny z zakresu języka obcego nowożytnego

 • Sala numer 1 (nr 22) j. rosyjski PP
 • Sala numer 2 (nr 19) j. rosyjski PP
 • Sala numer 3 (nr 23) j. rosyjski PP
 • Sala numer 4 (nr 20) j. angielski PP, PR