MEDITEST


16 listopada 2018 r. w naszej szkole odbył się ogólnopolski konkurs wiedzy na temat zdrowia i jego ochrony MEDITEST. Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów zdrowego trybu życia, pogłębienie znajomości budowy i funkcjonowania własnego organizmu, zwiększenie ich świadomości zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego oraz postępowania w nagłych wypadkach.

Dla każdej kategorii wiekowej, która będzie oceniana niezależnie, przygotowano test składający się z zestawu 30 pytań. Do każdego pytania dołączono 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna.

Do konkursu przystąpiło 19 uczniów:

z klasy 8a: Aleksandra Firsiuk, Magda Nitychoruk, Wiktoria Stefaniuk, Wiktoria Tonsiorowska, Aleksandra Wawryniuk, Karolina Wereszko,

z klasy 8b: Dominika Johan,

z klasy 3a gimnazjum: Zuzanna Czerko, Jonasz Franczuk, Anita Kapłan, Magdalena Łucewicz, Patrycja Misiejuk, Natalia Robak, Konrad Sienkiewicz, Cezary Stańczuk-Zarzycki, Oliwier Zabłocki.

Na wyniki konkursu czekamy do stycznia 2019 r.

Opiekunem konkursu jest pani Sylwia Wildt – Stefaniuk.