Lepsza Szkoła

Nasza szkoła uczestniczy w programie edukacyjnym Lepsza Szkoła Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego. Program ten realizuje od 2008 r. pani Maria Bucka, a obecnie dołączyły do niego również panie: Anna Iwanek i Romualda Sołtysiuk.

Jest to program badający kompetencje matematyczne uczniów w szkole podstawowej. Uczniowie 3 razy w ciągu roku piszą testy (na początku roku szkolnego, pod koniec I okresu i na koniec roku). Po każdym teście istnieje możliwość porównania wyników poszczególnych uczniów i całej klasy z wynikami szkoły, województwa i całej Polski. Po każdej sesji otrzymujemy dokładnie opisane zadania, analizę wyników uczniów oraz wskazanie, które z typów zadań sprawiają im największe trudności. Program Lepsza Szkoła pomaga nauczycielom podnosić umiejętności matematyczne uczniów.

Certyfikat 2018/2019