Konkurs wiedzy o Polsce

W związku z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości  powiat bialski ustanowił Rok 2018 Rokiem Niepodległości w Powiecie Bialskim. Nasza szkoła włączyła się w to przedsięwzięcie, organizując konkurs wiedzy o naszym kraju pod nazwą „Co wiem o Polsce?”. Konkurs był adresowany do wszystkich uczniów i został przeprowadzony w połowie października. Test został  przygotowany dla  trzech kategorii wiekowych: klasy II-III, IV-VI, VII-VIII i gimnazjum. Przystąpiło do niego 85 uczniów (wszyscy z klas II i III). Uczestnicy konkursu mieli za zadanie odpowiedzieć na pytania dotyczące historii, geografii i kultury naszej Ojczyzny.

Komisja Konkursowa wyłoniła następujących laureatów:

Klasy II-III

I miejsce – Aleksander Hodun kl. IIa
II miejsce – Alicja Skuza kl. IIIa
III miejsce –Magda Karczmarz kl. IIIa

Klasy IV-VI

I miejsce – Sebastian Zadrożniak kl. VIb
II miejsce – Jakub Iwanek kl. VIb
III miejsce – Filip Sienkiewicz kl. Vb

Klasy VII-VIII i III gimnazjum

I miejsce – Weronika Kowaluk kl.VIIb
II miejsce – Jakub Ławecki kl. IIIa g.
III miejsce – Grzegorz Litwiniuk kl. IIIb g.

Podsumowanie konkursowych zmagań nastąpiło 16 listopada podczas koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu uczniów. Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz atrakcyjne nagrody ufundowane przez dyrektora Banku Spółdzielczego w Konstantynowie. Były to ciekawe gry edukacyjne, przedmioty dekoracyjne i pendrivy, które z pewnością ucieszyły nagrodzonych i zmotywują do udziału w kolejnych konkursach jeszcze szersze grono uczniów. Organizatorka konkursu pani Katarzyna Filipiuk i dyrekcja szkoły są przekonani, że to przedsięwzięcie przyczyniło się do poszerzenia wiedzy uczniów o naszej Ojczyźnie, budziło uczucia patriotyczne oraz pozwoliło upamiętnić tak wyjątkową i ważną rocznicę.