Konferencja Kształcenie zawodowe jako perspektywa i szansa na rynku pracy

28 września 2018 r. w Szkole Podstawowej w Konstantynowie odbyła się konferencja pt. Kształcenie zawodowe jako perspektywa i szansa na rynku pracy zorganizowana przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Białej Podlaskiej, Lubelską Wojewódzką Komendę OHP, Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Szkołę Podstawową w Konstantynowie.

Celem konferencji było podkreślenie znaczenia kształcenia zawodowego w kontekście wymagań współczesnego rynku pracy oraz uświadomienie znaczenia doradztwa zawodowego w szkole podstawowej.

Konferencję rozpoczęły dyrektor Szkoły Podstawowej Irena Mertowska i Ewa Koziara dyrektor CEiPM OHP w Białej Podlaskiej witając przybyłych gości. Następnie głos zabrali Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty i dr Piotr Gawryszczak – Lubelski Komendant OHP.

W czasie konferencji swoje wystąpienia mieli:

– dr Marek Woch – „Od szkoły zawodowej do doktoratu”

Iwona Lipiec konsultant do spraw doradztwa zawodowego w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli – „Szkoła podstawowa fundamentem planowania ścieżki zawodowej ucznia. Realizacja doradztwa zawodowego w praktyce z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa oświatowego”

Marek Zdanowski współwłaściciel Zakładu Mięsnego Wierzejki, kanclerz Loży Siedleckiej Biznes Center Club, Prezes Polskiego Klastra Mięsnego – „Oczekiwania firm branżowych od szkolnictwa wyższego – obszary współpracy”

Edward Tomaszuk przedsiębiorca, firma Edwood – „Trafny wybór zawodu”.

W czasie konferencji głos zabrali również Adam Abramowicz – rzecznik małych i średnich przedsiębiorców oraz Tadeusz Sławecki – były poseł i sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.