Klasa 8

Język polski

Język angielski

Język rosyjski

Historia

Wiedza o społeczeństwie

Geografia

Biologia

Chemia

Fizyka

Matematyka

Informatyka

Wychowanie fizyczne

Godzina z wychowawcą


Materiał powtórkowy do realizacji do 24.03 2020


Chemia

Ponieważ drodzy Uczniowie nie mogę wyjaśniać Wam w szkole zawiłości węglowodorów, dlatego poprosiłam mojego ulubionego nauczyciela, aby zrobił to za mnie. Poniżej umieszczam link do wykładu o węglowodorach. Jak znalazł na powtórzenie.

WĘGLOWODORY – Pan Belfer

Sylwia Wildt-Stefaniuk


 

Geografia

W ramach pracy pierwszego tygodnia bardzo proszę o utrwalanie mapy fizycznej Ameryki Północnej i Ameryki Południowej, do czego posłużą wam linki podane poniżej (po najechaniu myszką na mapę będą pojawiały się polecenia, które należy wykonać).

Sylwia Wildt-Stefaniuk


Edukacja dla bezpieczeństwa

Klasy 8a i 8b

Proszę o powtarzanie ALGORYTMU POSTĘPOWANIA RATOWNICZEGO W PRZYPADKU OSÓB PRZYTOMNYCH LUB NIEPRZYTOMNYCH ODDYCHAJĄCYCH oraz ALGORYTMU RESUSCYTACJI KRĄŻENIOWO – ODDECHOWEJ

Małgorzata Kowaluk


WOS

klasy 8a i 8b

W związku z brakiem możliwości pracy na lekcjach proszę o wykonanie w zeszycie jednego ćwiczenia (wybranego z poniżej zaproponowanych) z V działu: Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej. Zadanie będzie sprawdzone po powrocie do nauki stacjonarnej. Część potrzebnych informacji znajdziecie w podręczniku, ale niektóre pytania wymagają znalezienia odpowiedzi w Internecie.

 • Temat: Państwo i demokracja. – ćwiczenie 1 str.126, 5 str.127
 • Temat: Polska państwem demokratycznym. – ćwiczenie 1, 3 str.132, 9 str. 133
 • Temat: Sejm i senat. – ćwiczenie 4 str. 138, 6, 9 str.139
 • Temat: Prezydent i Rada Ministrów. – ćwiczenie 3, 5 str. 144, 10 str. 145

Przypominamy, że uczniowie kl. VIIIb mają do wykonania projekt edukacyjny (termin: maj). Tematy znacie, ale gdyby ktoś potrzebował pomocy, wskazówek to zapraszam do kontaktu przez e-mail, który Wam podałam przy poprzednim projekcie.

Małgorzata Kowaluk, Renata Grzybowska


Fizyka

Klasa 8a i 8b

W związku z brakiem możliwości wspólnej pracy na lekcjach fizyki, bardzo proszą moich uczniów o wykonanie poniższych zadań przewidzianych na pierwszy tydzień nieobecności.

 • Przeczytać z podręcznika (Spotkanie z fizyką 8) temat: Wysokość i głośność dźwięku- strona 183-191, a następnie sporządzić notatkę z najważniejszych informacji.
 •  Rozwiązać zadania 1,2,3 strona 191 oraz 4,5 strona 192.

Anna Iwanek


Język rosyjski

Proszę o wykonanie poniższych ćwiczeń online, a następnie sprawdzenie się.

Ни пуха, ни пера! 😉

Sabina Dencikowska


Język angielski

Klasy 8a i 8b

Marzena Demianiuk


Matematyka

Witajcie!
Proszę powtórzcie wiadomości o liczbach. Zróbcie zadania: 1-14 ze strony 38 i 39  z podręcznika oraz zadania powtórzeniowe które otrzymaliście (one będą oceniane). Dodatkowo uzupełniajcie ćwiczenia. Powodzenia
Pozdrawiam R. Sołtysiuk

Na stronie cke.gov.pl znajdują się materiały do powtórzeń pt. ,,Szybka powtórka przed egzaminem”. Materiały będą pojawiać się codziennie o godz. 9.00 od 16.03 do 25.03.2020 r. Proszę o rozwiązywanie tych zadań, w przypadku trudności będziemy wyjaśniać na lekcji.

Powodzenia!

Kto nie ma dostępu do materiałów wysłanych na klasową grupę, może skorzystać z testów zamieszczonych na stronie szkoły. Proszę o pełne rozwiązania zadań zamkniętych i otwartych.
                                                                    Maria Bucka.

Biologia

Klasy 8a i 8b

W związku z brakiem możliwości wspólnej pracy na lekcjach biologii, bardzo proszę moich uczniów o powtarzanie wiadomości z podręcznika z działu III „Ekologia”.

Proszę o samodzielne wykonanie testu „Wiesz czy nie wiesz?” ze str.132.

Miłej i efektywnej pracy.

Zofia Horbowicz


Informatyka

Klasy 8a i 8b

Powtarzajcie wiadomości już zdobyte. Zachęcamy do odwiedzenia strony epodreczniki.pl , gdzie są zamieszczane ciekawe filmy i materiały edukacyjne a także stronę Studio code org kurs 3 i 4.

Jeśli macie takie możliwości prosimy o powtórzenie ćwiczeń z podręcznika dotyczących programowania w języku Scratch.

Życzymy owocnej i bezstresowej pracy. Do szybkiego zobaczenia.

Zofia Horbowicz i Marek Horbowicz


Historia

Klasy 8a i 8b

 1. Temat: Początki władzy komunistów w Polsce – str. 158
  Ćwiczenia z podręcznika: Praca z mapą str. 158- Ćwiczenie 1 i 2
  Opowiedz na pytanie: Jaki był cel akcji „Wisła” ? (odpowiedź znajdziesz na str. 159)
 2. Temat: Opór społeczny wobec komunizmu -str. 166
  Ćwiczenia z podręcznika: Praca z tekstem źródłowym str. 169- Ćwiczenie 1 i 2
 3. Temat: Powojenna odbudowa – str. 172
  Ćwiczenia z podręcznika: Praca z tekstem źródłowym str. 173- Ćwiczenie 1 i 2
 4. Temat: Polska w czasach stalinizmu – str. 176
  Ćwiczenia z podręcznika: Praca z infografiką str. 180- Ćwiczenie 1 i 2
 5. Temat: Polski Październik – str. 182
  Ćwiczenia z podręcznika: str. 186- Ćwiczenie 1, 2 i 3

Renata Grzybowska


Język polski

Materiały proponowane do samodzielnej pracy ucznia w domu. 

 • Uczniowie zainteresowani poprawą pracy klasowej z gramatyki, powinni powtórzyć i utrwalić wiadomości o zdaniach złożonych i wielokrotnie złożonych. Podręcznik str. 212 – 216, zeszyt ćwiczeń str. 48 – 50. 
 • Uzupełnić ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń z ostatnich tematów:  

Przemówienie str. 91 – 97, scenariusz filmowy str. 98 – 101.  

 • Dokończyć czytanie lektury obowiązkowej ,,Syzyfowe prace” Stefana Żeromskiego. Powieść będzie omawiana po wznowieniu zajęć w szkole. 
 • Wykonać test ze str.113 zeszytu ćwiczeń. Sprawdź, czy potrafisz formułować argumenty na podstawie tezy oraz pisać plan przemówienia wg zamieszczonej tabeli. 
 • W ramach ćwiczeń w pisaniu, napisać 3 wypracowania na kartkach formatu A4: 
 1. Zaproszenie na szkolną uroczystość z okazji Święta Wiosny, uwzględniając 2 argumenty zachęcające do wzięcia udziału. Proszę pamiętać o wszystkich elementach niezbędnych w zaproszeniu.  
 2. Ogłoszenie o organizowanej w szkole akcji zbiórki karmy dla zwierząt. Pamiętaj o podaniu wszystkich niezbędnych informacji.  
 3. Rozprawka na temat: ,, Czy jest coś lepszego na świecie niż przyjaźń “?. W swoich rozważaniach odnieś się do przyjaźni bohaterów lektury obowiązkowej i innego tekstu literackiego. Praca powinna zawierać co najmniej 200 wyrazów. 
 • Powtarzać i utrwalać wiadomości z zakresu gramatyki i kształcenia literackiego, wykonując przykładowe testy egzaminu ósmoklasisty dostępne w internecie.