IX Prezentacje Kolęd i Pastorałek

Kolędy i zwyczaj kolędowania to głęboko zakorzeniona polska tradycja i jeden z najbardziej utrwalonych w naszym kraju sposobów świętowania Bożego Narodzenia. Wspólne kolędowanie szczególnie zbliża ludzi, stwarza wyjątkową atmosferę, daje poczucie wspólnoty i radość ze spotkania.

Z inicjatywy nauczycieli: Małgorzaty Stawskiej, Bożeny Sijko i Doroty Andruszkiewicz 4 stycznia 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie odbyły się  IX Prezentacje Kolęd i Pastorałek, których celem było kultywowanie tradycji wspólnego kolędowania oraz propagowanie śpiewu. Każda klasa przed społecznością szkolną prezentowała wybraną kolędę lub pastorałkę.  

Koncert rozpoczęli uczniowie klasy I a pastorałką Aniołek maleńki jak wróbelek.

Uczniowie klasy I b wykonali piękną kolędę – kołysankę Gdy śliczna Panna.

Na szkolnej scenie stanęli uczniowie klasy II a, których usłyszeliśmy w kolędzie Wśród nocnej ciszy.

Kolędę Do szopy, hej pasterze zaprezentowali uczniowie klasy II b.

Uczniowie klasy III a zaprosili nas w podróż do Betlejem śpiewając pastorałkę Bosy pastuszek.

Przed widzami wystąpiła klasa IV a z pastorałką Świeć gwiazdeczko.

O tym, co wydarzyło się w Betlejem zaśpiewali uczniowie klasy IV b w kolędzie Dzisiaj  w Betlejem.

Jedną z najbardziej znanych kolęd na świecie Cichą noc wykonali uczniowie klasy V a.

Maleńkie Dziecię Jezus ukołysali do snu uczniowie klasy V b kolędą  Lulajże, Jezuniu.

Klasa VI a  zaprezentowała się w kolędzie  W żłobie leży.

Pastorałkę Gore gwiazda Jezusowi wykonali uczniowie klasy VI b.

Uczniowie klasy VII a życzyli nam śpiewem Szczęśliwych tylko dni.

O najpiękniejszym i wyjątkowym dniu zaśpiewali uczniowie klasy VII b w pastorałce Jest taki dzień.

Uczniów klasy VIII a usłyszeliśmy w kolędzie Z narodzenia Pana.

O pasterzach grających Dzieciąteczku zaśpiewali uczniowie klasy VIII b w kolędzie Przybieżeli do Betlejem.

Uczniowie klasy 3a gimnazjum zaprezentowali kolędę Gdy się Chrystus rodzi.

Nasze prezentacje zakończyli uczniowie klasy 3 b gimnazjum, których usłyszeliśmy  w kolędzie Bóg się rodzi.

Dzięki wspólnemu kolędowaniu mury naszej szkoły wypełniły dźwięki najpiękniejszych kolęd i pastorałek. Szkolna publiczność nagrodziła wykonawców gromkimi brawami.  Wszyscy uczestnicy prezentacji otrzymali podziękowanie w formie dyplomu oraz słodki upominek. Cieszymy się, że w naszej szkole tradycja kolędowania jest tak pięknie podtrzymywana.