IV etap Bialskiej Ligi Matematycznej szkół podstawowych

Uczniowie klas IV, V i VI naszej szkoły 27 marca przystąpili do czwartego etapu Bialskiej Ligi matematycznej szkół podstawowych, który odbył się w szkole nr 2 w Białej Podlaskiej.

Zakres materiału czwartego spotkania dotyczył ułamków zwykłych i dziesiętnych, a w szczególności:

KLASA IV

 • porównywanie ułamków
 • rozszerzanie i skracanie ułamków
 • ułamki właściwe, niewłaściwe, liczby mieszane
 • podawanie i odejmowani ułamków zwykłych o jednakowych podstawach
 • porównywanie ułamków dziesiętnych
 • dodawanie i odejmowani ułamków dziesiętnych
 • zamiana ułamków zwykłych i dziesiętnych

KLASY V i VI

 • rozpoznawanie brył przestrzennych,
 • objętość i pole całkowite prostopadłościanu,
 • własności prostopadłościanu

W kategorii klas czwartych uczestniczyło 25 uczniów.

 • 10 miejsce zdobyła Johan Maja.

W kategorii klas piątych uczestniczyło 133 uczniów.

 • 5 miejsce zdobył Łukasz Iwanek
 • 5 miejsce zdobył Maciej Łyczewski
 • 7 miejsce zdobył Filip Sienkiewicz
 • 8 miejsce zdobył Dawid Geresz

W kategorii klas szóstych uczestniczyło 79 uczniów.

 • 3 miejsce zdobył Sebastian Zadrożniak
 • 5 miejsce zdobył Jakub Iwanek

Uczniów przygotowywały: pani Romualda Sołtysiuk klasy czwarte, pani Anna Iwanek klasy piąte oraz pani Maria Bucka klasy szóste.