Insta.Ling dla Szkół.


W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła bierze udział w projekcie Insta.Ling dla Szkół.

Insta.Ling jest stroną WWW do nauki słówek języków obcych. Nauczyciel przydziela słówka z przerabianego w szkole materiału, a uczniowie razem z Insta.Ling powtarzają je w domu. Nauczyciel i rodzice dostają szczegółowe raporty o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce, a Insta.Ling dba, aby powtórki słówek były dostosowane indywidualnie do potrzeb ucznia. Uczestnictwo w Programie Insta.Ling dla Szkół daje bezpłatny dostęp do systemu dla nauczyciela, uczniów i rodziców. Przyswajanie słownictwa jest podstawowym elementem nauki każdego języka obcego.

Insta.Ling jest:
– systemem do nauki nowych słówek,
– systemem do utrwalania słówek,
– systemem do kontroli systematyczności pracy ucznia,
– systemem do śledzenia postępów ucznia.
Korzyści z przystąpienia do Programu:
Dla nauczyciela:
– zarządzanie pulą słówek do nauczenia,
– weryfikacja systematyczności pracy uczniów,
– śledzenie postępów uczniów i zestawienia wyników,
– bezpłatny dostęp do zaawansowanych słówek.
Dla ucznia:
– możliwość bezpłatnej nauki z Insta.Ling,
– nauka poprzez quiz,
– poziom trudności dostosowany indywidualnie do poziomu ucznia,
– motywowanie do systematycznej pracy.
Link do strony: instaling.pl


Koordynatorem projektu jest pani Marzena Demianiuk