Informacja dotycząca toczącej się akcji strajkowej

Drodzy Rodzice!

W dniu dzisiejszym (8 kwietnia 2019 r.) w naszej szkole trwała akcja strajkowa. W związku z tym niemożliwe stało się prowadzenie zajęć dydaktycznych. W szkole zapewniona była opieka na zajęciach świetlicowych uczniom, których rodzice nie mogli objąć opieką w domu.

Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, że akcja strajkowa będzie kontynuowana w dniu jutrzejszym czyli 9 kwietnia 2019 r.

Rano w zakładkach dotyczących egzaminów ukażą się informacje organizacyjne dla uczniów przystępujących w tym roku do egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty.

Z wyrazami szacunku

Irena Mertowska