Informacja dotycząca strajku


Szanowni Rodzice!

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Konstantynowie informuje o wejściu w spór zbiorowy z nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi pracującymi w szkole. W związku z zapowiedzianym na 8 kwietnia 2019 r. rozpoczęciem strajku pracowników, który będzie trwał do odwołania, jest bardzo prawdopodobne, że szkoła będzie miała bardzo duże trudności z przeprowadzeniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych zgodnie z obowiązującym planem. W związku z tym, że duża grupa nauczycieli zadeklarowała w czasie referendum udział w strajku (76% ogółu biorących udział w głosowaniu) możliwe, że w tych dniach będą prowadzone tylko zajęcia opiekuńcze dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki we własnym zakresie.

Priorytetem w sferze organizacji pracy placówki będzie przede wszystkim zapewnienie opieki tym dzieciom, które zgłoszą się do szkoły. Jednakże może zaistnieć sytuacja, w której nie będziemy mogli w pełni zapewnić realizacji zaplanowanych zajęć oraz opieki Państwa dzieciom. Ostateczną informację o liczbie strajkujących pracowników otrzymam dopiero w dniu rozpoczęcia strajku, czyli 8 kwietnia 2019 r.

O sytuacji w szkole będziecie Państwo informowani poprzez szkolną stronę internetową.

                                                            Z wyrazami szacunku

Dyrektor  Szkoły Irena Mertowska