III etap Ligi Matematyczno – Fizycznej


22 stycznia odbył się III etap Ligi Matematyczno- Fizycznej klas siódmych i trzecich gimnazjalnych.

Zakres materiału dla obu klas był taki sam:

Matematyka: równania, rachunek algebraiczny

 • rozwiązywanie równań
 • procenty w zadaniach tekstowych
 • dodawanie, odejmowanie i mnożenie przez liczbę sum algebraicznych
 • wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias.

Fizyka : dynamika

 • siła oporu powietrza, spadanie ciał
 • zasady dynamiki Newton
 • siła równoważąca i wypadkowa sił o tym samym kierunku
 • obliczanie przyspieszenia
 • masa a ciężar ciała
 • siły sprężystości
 • działania na wektorach
 • tarcie statyczne i kinetyczne, ruch pod wpływem tarcia
 • pęd, zasady zachowania pędu
 • zjawisko odrzutu, zderzenia niesprężyste

Z klas siódmych nasz uczeń Jakub Juszkiewicz zajął wysokie 5 miejsce.

Z klas trzecich gimnazjalnych nasi uczniowie zajęli również wysokie miejsca.

4 miejsce zajęli Marcin Franczuk i Wiktoria Adamiuk, 7 miejsce – Karina Dudko, 9 miejsce – Jonasz Franczuk, 10 – Oliwier Zabłocki.

Wszystkim uczniom gratulujemy.

Opiekunowie uczniów: Romualda Sołtysiuk i Anna Iwanek