II etap Bialskiej Ligi Matematyczno-Fizycznej


11 grudnia odbył się drugi etap Bialskiej Ligi Matematyczno-Fizycznej klas siódmych i gimnazjalnych.

Zakres materiału kl. VII obejmował:

 1. Matematyka- Własności figur płaskich, pola i obwody wielokątów
 • trójkąty, czworokąty, wielokąty
 • trójkąty prostokątne
 • pola figur płaskich, jednostki pola
 1. Fizyka- ruch jednostajny i jednostajnie zmienny
 • ruchy prostoliniowe: jednostajny, jednostajnie przyśpieszony i jednostajnie opóźniony
 • wykresy s(t), v(t), a(t) ( analiza, interpretacja i sporządzanie)
 • wzory w ruchu jednostajnym i jednostajnie zmiennym
 • szybkość średnia i chwilowa
 • droga jako pole figury pod wykresem v(t)
 • spadek swobodny i rzut pionowy

Uczniowie klas siódmych zajęli wysokie miejsca w pierwszej dziesiątce. Szóste miejsce zajął Jakub Juszkiewicz a dziewiąte Weronika Kowaluk. Nauczycielami, którzy przygotowywali uczniów do drugiego etapu byli: z matematyki pani Romualda Sołtysiuk, z fizyki pani Anna Iwanek.

W kategorii klas gimnazjalnych również bardzo dobrze poradzili sobie nasi uczniowie.

Zakres materiału kl. III gimnazjum obejmował:

 1. Matematyka-Własności figur płaskich, pola i obwody wielokątów
 • trójkąty, czworokąty, wielokąty
 • trójkąty prostokątne, twierdzenie Pitagorasa
 • twierdzenie Pitagorasa w układzie współrzędnych
 • pola figur płaskich, jednostki pola
 • trójkąty o kątach 90, 45, 45 oraz 90, 60, 30
 1. Fizyka- ruch jednostajny i jednostajnie zmienny
 • ruchy prostoliniowe: jednostajny, jednostajnie przyśpieszony i jednostajnie opóźniony
 • wykresy s(t), v(t), a(t) ( analiza, interpretacja i sporządzanie)
 • wzory w ruchu jednostajnym i jednostajnie zmiennym
 • szybkość średnia i chwilowa
 • droga jako pole figury pod wykresem v(t)
 • droga przebyta w dowolnych przedziałach czasu
 • droga przebyta w kolejnych sekundach ruchu jednostajnie przyśpieszonego
 • prostoliniowego
 • spadek swobodny i rzut pionowy

Czworo uczniów naszego gimnazjum znalazło się w pierwszej dziesiątce.

Uczniowie klasy IIIa gimnazjum Franczuk Marcin i Robak Natalia zajęli siódme miejsce, tuż za nimi na miejscu ósmym znalazła się Adamiuk Wiktoria uczennica klasy IIIb gimnazjum, a na miejscu dziesiątym Dudko Karina uczennica klasy IIIb gim. Nauczycielem przygotowującym z matematyki klasę IIIa była pani Romualda Sołtysiuk. Nauczycielem przygotowującym z matematyki klasę IIIb i fizyki klasy IIIb i IIIa była pani Anna Iwanek.

Gratulujemy naszym uczniom i życzymy dalszych sukcesów.