I etap Ligi Matematyczno – Fizycznej


20 listopada odbył się pierwszy etap Bialskiej Ligi Matematyczno-Fizycznej klas siódmych i gimnazjalnych.

Zakres materiału kl. VII obejmował:

 1. Matematyka- Ułamki zwykłe i dziesiętne, procenty
 • kolejność wykonywania działań
 • rozwinięcia dziesiętne ułamków
 • przybliżenia dziesiętne
 • obliczenia procentowe w praktyce
 1. Fizyka- Pomiary, właściwości fizyczne ciał, cząsteczkowa budowa ciał
 • siła ciężkości
 • gęstość substancji
 • pomiar ciśnienia
 • zmiany stanów skupienia ciał
 • rozszerzalność temperaturowa ciał
 • różnice w budowie ciał stałych, cieczy i gazów

Bardzo wysokie piąte miejsca zajęli Jakub Juszkiewicz i Weronika Kowaluk.

Nauczycielami przygotowującymi byli: z matematyki pani Romualda Sołtysiuk, z fizyki pani Anna Iwanek.

Nasi uczniowie również bardzo dobrze poradzili sobie w kategorii klas gimnazjalnych.

Zakres materiału kl. III gimnazjum obejmował:

 1. Matematyka- potęgi i pierwiastki
 • obliczanie potęgi o wykładniku naturalnym i całkowitym
 • mnożenie i dzielenie potęg o tych samych podstawach
 • potęgowanie potęgi
 • mnożenie i dzielenie potęg o tym samym wykładniku
 • przekształcanie wyrażeń zawierających potęgi
 • pierwiastek z iloczynu i ilorazu
 • iloczyn i iloraz pierwiastków tego samego stopnia
 • włączanie i wyłączanie czynnika pod znak pierwiastka
 • przekształcanie wyrażeń zawierających pierwiastki i potęgi
 1. Fizyka- przekształcanie wzorów fizycznych i matematycznych.

Uczennica klasy IIIb gim. Karina Dudko zdobyła bardzo wysokie trzecie miejsce, a tuż za nią, na miejscu czwartym uplasowała się Wiktoria Adamiuk. Nauczycielem przygotowującym z matematyki i fizyki była pani Anna Iwanek.

Kolejnymi wyróżniającymi się uczniami są uczniowie klasy IIIa gim., którzy znaleźli się na ósmym miejscu: Jonasz Franczuk, Natalia Robak i Konrad Sienkiewicz. Nauczycielem przygotowującym z matematyki była pani Romualda Sołtysiuk, a z fizyki pani Anna Iwanek.

Gratulujemy naszym uczniom i życzymy dalszych sukcesów!