Dzień Patrona

31 maja nasza szkoła świętowała Dzień Patrona Adama Mickiewicza. Wszyscy uczniowie, odświętnie ubrani, zebrali się na hali gimnastycznej, bo tam właśnie odbywały się uroczystości. W obecności Wójta Gminy p. Romualda Murawskiego, Przewodniczącego Rady Gminy p. Tadeusza Hryciuka, Przewodniczącej Komisji Oświaty p. Kingi Kwapień, Dyrekcji Szkoły oraz przedstawicieli Rady Rodziców, Grona Pedagogicznego i przede wszystkim młodzieży, dokonano podsumowania Programu popularyzującego życie i twórczość Adama Mickiewicza.

W czasie roku szkolnego uczniowie brali udział w wielu konkursach mickiewiczowskich: recytatorskim „Strofy mistrza Adama”, wiedzy o życiu i twórczości ,, Pod gwiazdą wieszcza Adama”, mickiewiczowskim dyktandzie ortograficznym i plastycznym ,,Impresje mickiewiczowskie”.

Laureaci tych konkursów, w trakcie uroczystej gali, zostali uhonorowani nagrodami książkowymi, ufundowanymi przez Wójta Gminy.

Specjalnie na tą uroczystość uczniowie klas starszych pod okiem pań polonistek przygotowali inscenizację zatytułowaną ,,Spotkanie z Adamem Mickiewiczem”, w której zaprezentowali biografię poety, wybrane bajki, ballady, ,,Inwokację” i przepiękne  fragmenty ,,Pana Tadeusza”. Nie zabrakło mini koncertu utalentowanej wokalnie uczennicy Natalii Lindner z klasy VIIIb, która wykonała 3 piosenki w języku angielskim. Dużą atrakcją spotkania był też występ trzecioklasistów tańczących układy baletowe.

Piękną recytację fragmentu powieści A. Lindgren ,, Ronja, córka zbójnika” zaprezentowała też Maja Doroszuk, która zachwyciła komisję Małego Konkursu Recytatorskiego w Międzyrzeczu Podlaskim i będzie reprezentować nasza szkołę na koncercie laureatów w Lublinie.

W końcowej części uroczystości nastąpiło podsumowanie pozostałych konkursów przeprowadzonych w szkole w II semestrze bieżącego roku. Były to konkursy: ,,Młodzież zapobiega pożarom”, plastyczny ,,Najpiękniejsza palma wielkanocna”, matematyczne ,,Konkurs o liczbie  π” i ,,Kangur”,  geograficzny ,,Poznaj swój kraj”.

Na uroczystości szkolnej obecna była też  Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej p. Beata Łyczewska, która wręczyła nagrody laureatom za udział w konkursie ,,Wiem wszystko o Ziemi Konstantynowskiej”.

Na zakończenie, w imieniu koordynatorek Programu popularyzacji wiedzy o życiu i twórczości Patrona Szkoły Marzenny Bartosiewicz i Katarzyny Filipiuk, podziękowano paniom nauczycielkom, które pomogły w realizacji programu, szczególnie pani wicedyrektor Sylwii Wildt-Stefaniuk.

Mamy nadzieję, że utwory poetyckie prezentowane na uroczystości Patrona Szkoły, zainspirują uczniów do dalszego poznawania wspaniałej twórczości naszego wieszcza.